Obecná pravidla CS:Global Offensive

Pravidla pro MČR sezónu 2021

Pravidla pro Tipsport COOL ligu 2021

www.playzone.cz

Obecné podmínky použití pravidel Counter-Strike: Global Offensive.

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

V případě ligy či turnaje zařazeného do MČR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČR body) jsou MČR pravidla (sekce "Pravidla účasti týmu na MČR") nadřazena obecným pravidlům.

Pokud tým zjistí porušení pravidel již během hraného zápasu, je povinen pozastavit zápas a neprodleně kontaktovat admina. Prosíme, aby nahlášení porušení pravidel nebylo odkládáno až po odehrání zápasu, čímž mohou vzniknout zbytečné komplikace.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

 1. Formát zápasů
 2. Povinnosti hráčů a omezení
 3. Smurfing a hostování
 4. Dema a screenshoty
 5. Servery
 6. Mapy
 7. Zákazy
 8. Nepovolené pozice
 9. Admini a tresty
 10. Obecná ustanovení
 12. Raty
 

Obecná pravidla Counter-Strike: Global Offensive

1. Formát zápasů

1.1.   Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

1.1.1. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení hry u 2v2 a 3v3 zápasech, je 2. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 2.

1.2.   Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku (myšlen čas, který je napsaný u zápasu), bude zápas smazán. V případě ligy, turnaje nebo play-off bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0 (Pokud jde o zápas ve skupině 16-0).

1.2.1. Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba aby byl doložen screen na kterém je zobrazené, že se týmy před začátkem dohodli, pro případné dokazování. 

1.3.   Hraje se systémem MR15 na jednu mapu. Tzn. po 15ti kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává" - není nutno odehrát všech 30 kol. Každá soutěž má ovšem svůj herní systém, ten bude přesně specifikován v detailech turnaje (například BO1, BO3 atp.)

1.4.   Stejné pravidlo platí i pro zápasy play-off, zde je k ukončení zápasu potřeba pouze dosažení 16. bodu.

1.5.   V základních skupinách je možná remíza (15-15). V případě play-off se prodlužuje (MR3, startmoney 16.000)

1.6.   Každý zápas má jasně určeno čas a datum odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, aby nedošlo ke kolizi termínů s jinými zápasy, a ten to musí schválit. 

1.7.   V případě ligy může admin udělit týmu výjimku, pokud má daný tým v programu účast na důležité offline akci.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1.   Ve hře je vyžadován status PRIME u CS:GO účtu, jinak se nelze připojit na naše servery.

        2.1.1. STEAM profil musí být vytvořen a aktivní nejméně 6 měsíců (pouze admin může udělit výjimku), zároveň musí být steam profil veřejný. 

2.2.   Každý hráč musí mít registrováno své STEAM ID v příslušné lize.

2.3.   Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.)

2.4.   Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky uvedené v MČR slotu.

2.5.   Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné STEAM ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.6.   Kapitán každého týmu je povinen potvrdit svoji účast. Potvrdit účast lze v den zápasu od 12:00. 

2.7.   Pokud má uživatel zažádáno o změnu STEAM ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

2.8.   Kapitán týmu má navíc povinnost vyplňovat u jednotlivých zápasů soupisku týmu pro daný zápas a nahrávat screenshoty k zápasům (rcon status a screenshoty stran).

2.9.   Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 14 dnů.

2.8.1. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Porušení tohoto pravidla může vést k banu na 10 - 30 dní. Při opakovaném nepotvrzení až na půl roku (záleží na adminovo rozhodnutí a počtu banů za nepotvrzení).

2.10.   Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (Záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).

2.11.  Vytváření neopodstatnených protestů k zápasu bez udání přesného popisu nebo důkazů je také zakázano. Za otevření takovéhoto protestu může být kapitán potrestán banem až na 30 dní.

2.12.  Hráč, který již odehrál kvalifikaci s týmem, který jí vyhrál, či případně v ní postoupil nemůže znovu danou kvalifikaci odehrát.

3. Smurfing a hostování

3.1.   Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku popř. STEAM ID)

3.2.   Hostování - hráč hraje pod svým STEAM ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

3.3.   Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

3.4.   I v ligových (a jiných) zápasech je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

3.5.   Všichni hrající hráči musí být na soupisce daného týmu s potvrzenou účastí. V případě NightCupu a jiného jednorázového turnaje je automaticky povolen jeden host pro daný zápas, přičemž musí být nahlášen předem s odkazem na PZ profil.

3.5.1. V případě, že hráč chce pokračovat v hraní za daný tým i v dalších zápasech, je třeba ho přidat do týmu.

3.5.2. Pokud je hráč na soupisce, ale nemá potvrzenou účast a i přes to se chce zapojit do průběhu turnaje, resp. ligy, je potřeba toto oznámit adminovi soutěže a potvrdit účast daného hráče. V opačném případě bude i tento hráč považován za hosta.

3.6.   V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí byt odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, tým bude diskvalifikován. 

3.7.   Při 5v5 zápase je vždy povolen jeden host. Host musí být uvedený na týmové soupisce registrované do turnaje ("přidat hráče do registrace" -> kolonka "host v turnaji), případně nahlášený v komentáři pod konkrétním zápasem (odkaz na PZ profil). 

3.7.1. V případě navazující série o body se musí soupiska shodovat minimálně 3 stejnými hráči v každém turnaji. Změny názvu týmů je nutné nahlásit adminovi pro správné zapsání bodů. Pokud se turnaje účastníte v rámci stálého týmu na webu PZ, toto pravidlo neplatí. 

4. Dema a screenshoty

4.1.   Každý hráč je povinen nahrávat in-eye demo (do konzole: record „nazev_dema")

4.2.   V případě 5v5 zápasů si soupeř smí vyžádat demo maximálně od tří hráčů soupeřova týmu a ti je musí poskytnout do 24 hodin od odehrání zápasu k danému zápasu (pokud není adminem stanoveno jinak). Admin si může vyžádat okamžitý upload dema hned po zápase. V případě nemožnosti (pomalý upload) nebo nedodání dema nebude hráči povoleno účastnit se navazujících zápasů v turnaji. 

4.2.1. V případě, že hráč nedodá požadované dema a neuběhne ještě standardní 24 hodinová lhůta, je mu výslovně zakázáno účastnit se následujících turnajů v dané hře. 

4.2.2. V připadě 1v1, 2v2 a 3v3 zápasů si soupeř smí vyžádat demo od všech hráčů.

4.3.   Nenahrávání dema či úmyslné nahrání falešného dema vyústí napoprvé v ban na 14 dní, napodruhé v měsíční, potřetí budete zabanováni na 1 rok a po čtvrtém, podobném prohřešku již budete zabanováni permanentně.

4.3.1. Totéž platí i pro nefunkční nebo nekompletní demo, pokud v něm chybí více než 3 kola.

4.4.   NENÍ možné místo in-eyes dem používat GOTV dema. V každém jediném případě jsou vyžadována in-eyes dema od všech hráčů.

4.5.   Kapitán každého týmu v průběhu zápasu udělá screenshoty výsledku obou stran + status screenshot („status" do konzole). Po skončení zápasu musí být veškeré screenshoty uploadnuty k danému zápasu. Pokud týmy hrají na vlastním serveru, kapitán domácího týmu musí udělat i rcon status screenshot (do konzole "rcon status").

4.6.   Každý hráč musí uchovat in-eyes demo z daného zápasu minimálně 14 dní od data odehrání.

4.7.   Demo je nutné dodat do komentářů pod daný zápas. Uploadovat na free servery, kde lze stáhnout minimálně 14 dní. 

5. Servery

5.1.   Zápas se musí odehrát na PLAYzone serveru (Jak ovládat server naleznete zde).

5.1.1. Pokud nebude server funkční nebo nastane jiný problém s Anticheatem, tak po domluvě s adminem a soupeřem se může zápas odehrát na jiném vyhovujícím serveru, pod podmínkou, že všichni hráči povinně dodají demo a screenshoty ze zápasu. 

5.2.   Pokud dojde k výpadku serveru do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat od momentu před výpadkem. Odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou - na finanční nesrovnalosti (pokračování na novém serveru začíná restartem s defaultními penězi) se nebude brát zřetel. V tomto případě bude použito startmoney 5000 (mp_startmoney 5000).

       5.2.1 Při aktivním PZ pluginu, bude při pádu serveru využita jeho záloha z posledního kola kde nedošlo k výpadku, resp z freezetimu daného kola (.backup roundXX). Zálohu je možné načíst jen z toho samého serveru, na kterém k výpadku došlo. V případě přesunu na jiný server se pokračuje dle pravidla 5.2

5.3.   Pokud dal team A technickou pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovát a pokračovat v hraní.

5.5.   Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

5.6.   Zneužití rconu (pluginu), či jiné narušení průběhu turnaje může vyústit až půlročním banem (pokud hráč jinému týmu změní během zápasu mapu, restartuje server, apod.).

6. Mapy

6.1.   Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit. Výjimka je možná pouze v případě problému u načtení dané mapy převážně u 1v1 respektive 2v2 zápasech.

6.2.   O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu. Jak u BO3, tak u BO1 je využito škrtání map. Se škrtáním vždy začíná tým, který je v rozpisu na levé straně. Nebo náhodně vybraný tým, pokud se hraje přes aktivní PZ plugin.

Ligové mapy jsou následující:

 • de_mirage
 • de_inferno
 • de_overpass
 • de_ancient
 • de_nuke
 • de_dust2
 • de_vertigo

7. Zákazy

7.1.   Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i úpravu v ovladačích grafiky.

7.2.   Je zakázáno používat vlastní modely hráčů / zbraní.

7.3.   Při kniferoundu může hráč využít pouze nůž.

7.4.   V jednom kole smí jeden hráč koupit maximálně 1x Smoke granát, 1x HE granát a 2x Flash granát (nebo +1 Zápalný granát místo jednoho z uvedených granátů).

7.5.   Je zakázáno využívání bugů hry.

7.6.   Je zakázáno wall-bugování.

7.7.   Je zakázáno používat skiny postav "Agenty". Všichni hráči jsou povinni používat základní vzhled postav.

8. Nepovolené pozice

8.1.   Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou (vysazením od spoluhráče).

9. Admini a tresty

9.1.   Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Steam ID v profilu admina.

9.2.   O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, GOTV, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z TS ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky).

9.3.   Admin může týmu udělit výjimečný trest , případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

9.4.   Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

9.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

9.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče)

9.4.3. Cheating (+ ban hráče)

9.4.4. Podvod s GOTV (například delay 0s)

9.4.5. Nedodání in-eye dema (+ ban hráče)

9.4.6. Nepovolené restartování mapy / zápasu po jeho zahájení

9.4.7. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone (záleží na rozhodnutí admina)

9.4.8. Skinchanger je ZAKÁZANÝ, porušení tohoto pravidla se bude trestat nejprve týdenním banem jako upozornění, po opakovaném používání tohoto programu může být udělen trest vyšší.

9.5.   Trest odečtení tří kol (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

9.5.1. Opakované pauzování zápasu mimo stanovenou dobu

9.5.2. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče)

9.5.3. Nepovolený defuse

9.5.4. Nákup více granátů než je povoleno v pravidle 7.4.

9.5.5. Připojení hráče týmu A do týmu B během hry (LIVE)

9.5.6. Odpauzování hry bez předešlého upozornění

9.5.7. Zneužití technické pauzy

9.6.   Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

9.7.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

10. Obecná ustanovení

10.1.   Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

10.2.   Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců

10.3.   Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

10.4.   Dále je třeba se na našich turnajích řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebudeme jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy individuálně prošetřeny a na základě shromážděných důkazů i míry jejich míry dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu.

 • Úmyslná prohra
 • Pokus o podplacení
 • Fixlování se sázkami
 • Vyhrožování
 • Současně ale i jiné situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat

10.5.   PLAYzone.cz také převádí VAC bany udělené na steamu pro hru Counter Strike: Global Offensive, u kterých je zřetelně prokázáno, že VAC ban je opravdu na CS: GO a STEAM ID bylo hráčem používáno na PLAYzone.

10.5.1. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů (Faceit, ESEA atd.), jejichž délka se v plné délce převádí.

10.6.   Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

10.7.  Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.

10.8.  Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

10.9.  Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě podat protest a doložit důkaz ve formě screenshotu či IE dema. Není vám dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek. Pokud se zápas dostal do stavu, ve kterém je již možné vyhodnocení výsledků, výhra může být přiznána týmu, který v zápase zůstal. Rozhodnutí, jestli je možné zápas vyhodnotit nebo ne, je v každém případě na odpovědném adminovi.

10.10.   Coach (trenér) je při zápasu POVOLEN jestiže je v soupisce týmu, kapitán týmu k tomu však musí přizpůsobit server pomocí příkazu "sv_coaching_enabled 1". Trenér si poté pomocí příkazu "coach t" nebo "coach ct" zvolí svůj team.

10.11.   Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho poviností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

10.12.   Urážlivé nebo rasistické názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminovo rozhodnutí).

10.13.   Následující příkazy jsou ZAKÁZÁNY 

 • mat_hdr_enabled

 Následující parametry startu jsou ZAKÁZÁNY

 • +mat_hdr_enabled 0/1
 • +mat_hdr_leven 0/1/2

10.14.   Pokud 3 z 5ti hráčů mají špatné nastavení hry (nepovolené příkazy, scripty aj.). Může admin tým z turnaje vyloučit (záleží na adminově rozhodnutí). 

10.15.   Zápasy, které mají oficiální stream ze strany pořadatele mají hráči ZAKÁZÁNO streamovat.

10.16.   Každý tým má nárok na taktickou či technickou pauzu. V případě technické pauzy musí být tým schopný odůvodnit o jaký technický problém se jedná.

       10.16.1. Tým má právo na 4 taktické pauzy, které trvají 30s pomocí příkazu .tac

       10.16.2. Technická pauza, která se aktivuje pomocí .tech, může trvat maximálně 5 minut v kuse, pak musí dojít k unpausování.

 

11. Raty  

Rychlost: 6 Mbps a více Rychlost: méně než 6 Mbps
rate "786432" rate - podle tabulky níže
cl_cmdrate "128" cl_cmdrate "64"
cl_updaterate "128" cl_updaterate "64"
cl_interp "0" cl_interp "0"
cl_interp_ratio "1" cl_interp_ratio "2"

 

Rychlost internetu Doporučená rate hodnota
0,5 Mbps 65536
1 Mpbs 131072
1,5 Mbps 196608 (defaultní hodnota)
2 Mbps 262144
4 Mbps 524288
6 Mbps 786432 (maximální hodnota)

 

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.