Obecná pravidla Dota 2

Obecné podmínky použití pravidel Dota 2

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

 

Systém turnaje 

Způsob hodně závisí na počtu účastnících se týmů, každopádně budou týmy rozděleny do skupin, kde si zahraje každý s každým dva zápasy – v prvním vybírá jeden tým firstpick a druhý tým stranu, ve druhém zápase to bude naopak. Případná shoda v počtu bodů ve skupině bude řešena v první řadě výsledkem vzájemných zápasů, případně tiebreaking bo1 zápasem. Podle pořadí ve skupinách budou týmy nasazeny do Upper či Lower Bracketu. 

Celý Upper Bracket budou bo3 zápasy, v Lower Bracketu se budou, hrát převážně bo1 zápasy, aby vše navazovalo a nevznikaly zbytečné prodlevy. 

 

Povinnosti hráčů a omezení 

 • Každý hráč musí mít na svém PZ profilu vyplněný své Steam ID. 

 • Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou zabanováni. 

 • Každý hráč je povinen hrát z herního účtu, který má uvedený na svém profilu. 

 • Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoli nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k Hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (záleží na adminovi, jaký či jak dlouhý trest udělí). 

 • Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy s předstihem před začátkem turnaje. 

 

Server/Hra 

 • Hraje se klasicky Captains Mode, lobby, ve kterých hrajete, musí mít nastavený 2minutový delay a mít povolené diváky. Hraje se na LANu, žádný Luxembourg/Austria. 

 • Týmy můžou hru zapauzovat maximálně na 10 minut.  Pauza nemusí být využita vkuse, může se použít třeba jako dvě pětiminutové pauzy. Po uplynutí 10 minut má protivník právo hru odpauzovat a směle pokračovat v hraní. 

 • Hra končí v až v momentě, kdy vybouchne jeden z trůnů a objeví se závěrečná tabulka, ne dříve, takže pokud protihráč napíše gg a do 10 sekund ho zruší, hra normálně pokračuje. 

 

Zákazy 

 • Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry anebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. 

 

Admini a tresty 

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. 

 • O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být replay, screenshot případně nahrávka na telefon (v dobré kvalitě). Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat. 

 • Admin může hráči udělit výjimečný trest, případně ho vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. 

 • Diskvalifikace (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina). 

 • Cheating. To zahrnuje (ale není omezeno na) maphack, scripty na automatizování mikra/makra. (+ ban hráče). 

 • Wintrading. 

 • Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PZ (záleží na rozhodnutí admina). 

 • Streamghosting. 

 • Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně. 

 • Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi. 

 

Obecná ustanovení

 • Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.
 • Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.
 • Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).
 • PLAYzone.cz také převádí bany udělené na Steamu pro hru Dota 2, u kterých je zřetelně prokázáno, že ban je opravdu na Dota GAME ID, které bylo hráčem používáno na PZ.
  • PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se v plné délce převádí.
 • Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).
 • Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.
 • Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných PZ na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.
 • Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho poviností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.
 • Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone.cz. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminově rozhodnutí).
 • Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty aj.), může být tým z turnaje vyloučit (záleží na adminově rozhodnutí). 
 • Hráči si zodpovídají za jejich technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů/týmů s problémy.
 • Hráči mohou dle libosti vysílat na platformy Twitch.tv, YouTube Gaming či jiné ale s povinností minimálního delaye (zpoždění) 5 minut.