Obecná pravidla Fortnite

1.     Obecné podmínky použití pravidel Fortnite

1.1. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

1.2. Administrátor (dále jen „admin") každého turnaje, který tato pravidla převzal, má právo na změnu, nebo úpravu kteréhokoliv pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel.

1.3. Tyto pravidla jsou závazná pro všechny hráče účastnící se turnaje. Jejich neznalost neomlouvá.

2.     Obecná pravidla Fortnite

2.1. Formát zápasů

2.1.1. Soupeři spárovaní v bracketu vstoupí do hry jako Squad (pro 2v2 turnaje), nebo jako Duo (pro 1v1 turnaje).

2.1.2. Všichni hráči jsou povinni dostavit se na zápas (do lobby hry) maximálně do patnácti minut od oficiálního začátku hry. V případě pozdního příchodu jednoho, nebo více členů týmu kontumačně vítězí oponent.

2.1.3. Pro turnaje 2v2 platí, že hru nelze odehrát v menším počtu hráčů než 2. Existují výjimky po konzultaci s adminem turnaje.

2.2. Povinnosti a práva hráčů

2.2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své Fortnite GAME ID v profilu PZ. Do GAME ID vyplňte jen nick z Fortnite (nevyplňujte Epic account ID).

2.2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanovaní atp.).

2.2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné Fortnite GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu Fortnite GAME ID, a to mu tudíž v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně. O výjimku lze zažádat před začátkem turnaje na oficiálním Discordu turnaje.

2.2.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina a to v každém případě. Hráč má možnost odvolat se proti rozhodnutí admina k hlavnímu adminovi.

2.2.6. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem turnaje.

2.2.7. Pokud není určeno jinak, kapitáni a členové týmu musí být po celou dobu konání turnaje přítomni na Discordu uvedeném v popisu turnaje, a to z důvodu rychlého řešení problémů a stížností.

2.2.8. Hráči jsou povinni, ponechávat si replaye z každé hry, kterou odehrají v turnaji. Tyto replaye jsou na požádání admina povinni doložit.

2.2.9. Hráči jsou povinni vytvořit screenshot neprodleně po své smrti a tyto screenshoty nahrát na web PLAYzone při zadávání skóre zápasu. Na screenshotu musí být vidět počet dosažených killů ve hře.

2.3. Smurfing a hostování

2.3.1. Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku, popř. Fortnite GAME ID).

2.3.2. Hostování – hráč hraje pod svým Fortnite GAME ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3.3. Oba případy popsané v bodech 2.3.1. a 2.3.2. jsou zakázány.

2.3.4. Pokud je hráč na soupisce týmu, ale nemá potvrzenou účast v turnaji, bude považován za hosta.

2.4. Týmy

2.4.1. Název týmu nesmí být vulgární, nebo jiným způsobem porušovat dobré mravy a pravidla PLAYzone. V případě porušení tohoto pravidla si PLAYzone vyhrazuje právo na změnu názvu takového týmu. Při hrubém porušení tohoto pravidla bude potrestán kapitán týmu dle uvážení admina.

2.4.2. V případě, že se budou názvy dvou, nebo více týmů příliš podobat, vyhrazuje si PZ právo na změnu názvu takových týmů. O podobnosti rozhoduje admin turnaje.

2.5. Zákazy

2.5.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním.

2.5.2. Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.

2.5.3. Je zakázáno využívání bugů hry.

2.5.4. Je zakázáno použití dvou akcí na jednom tlačítku, například v nastavení hry nastavit dvě akce na klávesu W.

2.5.5. Je zakázáno využívat bugů a chyb map.

2.6. Griefing

2.6.1. Týmy vstupují do hry jako spoluhráči a mohou tedy ovlivňovat své stavby zbraněmi, nebo editováním. Úmyslné úpravy a ničení staveb za účelem poškození, nebo znevýhodnění druhého týmu je zakázáno.

2.6.2. Stejně tak je zakázáno úmyslně ničit terén a vygenerované stavby za účelem poškození, nebo znevýhodnění druhého týmu.

2.6.3. Stealování killů je povoleno.

2.6.4. O trestu za porušení tohoto pravidla rozhoduje admin.

2.7. Streamování

2.7.1. Streamování na libovolné platformy je povoleno.

2.8. Vyhodnocení výsledku zápasu

2.8.1. O výhře, či prohře v zápase rozhoduje součet dosažených killů všech členů týmu. Pokud budou mít oba týmy shodně killů, hraje se další, rozhodující hra.

2.8.2. Dosažený počet killů dokládá každý hráč screenshotem pořízeným po své smrti.

2.8.3. Na vyžádání musí být každý hráč schopen doložit replay ze zápasu.

2.9. Admini a tresty

2.9.1. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo replay. Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků, ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.

2.9.2. Po dohodě s hlavním adminem může admin týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže. Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních, nebo neuposlechnutí výzvy admina.

2.9.3. Admin má právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

2.9.4. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

3.     Obecná ustanovení

3.1.1.Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

3.1.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.

3.1.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

3.1.4. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se plně převádí.

3.1.5. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

3.1.6. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, nesmí se zúčastnit žádných turnajů pořádaných PZ na jakémkoliv jiném účtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.

3.1.7. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

3.1.8. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou přísně zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone.cz. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu.

3.1.9. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty, aj.), může být tým z turnaje vyloučen.

3.1.10. Hráči zodpovídají za své technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů, nebo týmů s takovými problémy. 

3.1.11. Turnajů ve Fortnite se v současné době mohou zúčastnit pouze hráči z České Republiky nebo Slovenské republiky pokud se jedná o hostování.

 

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. února 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní od odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání.  

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 

5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.
5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.
5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.