Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla Hearthstone turnajů

PLAYzoneObecné podmínky použití pravidel Hearthstone.

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Průběh zápasů
2. Formáty turnaje
3. Povinnosti hráčů a omezení
4. Admini a tresty
5. Obecná ustanovení

1. Průběh zápasů

1.1. Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během 15 minut. Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje se soupeřem na Battle netu či IRC, soupeř napíše pod daný zápas, že odeslal pozvánku a po 15 minutách získává freewin. Výjimka nastává v případě, že jeden z hráčů má plný friendlist. V takovém případě situaci posoudí admin. 

1.2. Během souboje hráči nesmí odejít z challenge. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

1.3. Pokud se jeden z hráčů během hry odpojí, má 1 minutu na připojení zpět do hry, pokud tak neučiní nebo to nestihne, prohrává daný zápas. V případě, že se hráči dohodnou na delší čekací době není možno uplatnit právo na výhru zápasu. Výjimku tvoří případ, kdy dojde k odpojení jednoho z hráčů ze hry z důvodu výpadku připojení nebo bugu ve hře.

1.4. Při remíze v zápasu následuje rematch se stejným Deckem i Hrdinou. V případě dosažení limitu kol (45 pro každého hráče) vyhrává hru hráč s vyšším součtem životů a armoru.

1.5. V průběhu každé hry je si vítězný hráč povinen pořídit screenshot dokazující jeho vítězství v dané hře. Na screenshotu musí být vidět hrdina, výhra (nápis „Victory“), čas a jméno či přezdívka soupeře, se kterým utkání odehrál.

1.6. Každý hráč má právo vyžádat si od soupeře screenshot balíčků z challenge, který dokazuje, že nemá více než jeden deck na jednoho hrdinu, je zakázané jich mít více. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře. Toto pravidlo lze uplatnit pouze na hrdiny vybrané pro daný zápas.

1.7. Pokud jeden z hráčů hraje na mobilním zařízení musí tento fakt před začátkem pick-ban fáze oznámit soupeři a může screenshot balíků (bod 1.6) doložit po zápase. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla bude hráč zpětně potrestán dle platných pravidel.

1.8. Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel. 

1.9 Pokud hráč zahájí první zápas ze série ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře (bod 1.1) a špatné decky v lobby (bod 1.6). Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

1.10 Pokud hráč zvolí pro hru zabanovaný balík, má povinnost tuto skutečnost okamžitě (tj. ve fázi výběru úvodní ruky) oznámit soupeři a vzdát daný zápas. Pokud tak učiní, hráči pokračují v sérii za předchozího stavu, tedy hráč se špatně zvoleným deckem neprohrává danou hru. Pokud tak hráč neučiní bude potrestán prohrou dané hry, nikoliv však série.

1.11 Pokud hráči mají jakoukoli stížnost ohledně průběhu zápasu (nedostavení soupeře, nepovolené decky, neregulérní průběh zápasu apod.) jsou povinni podat protest přes oficiální systém protestů na webu. Rozhodnutí admina ohledně vzniklého problému bude vždy zapsáno u daného protestu.

2. Formáty turnaje

2.1. Formát Conquest BO5.

2.1.1. Hráči hrají ve formátu BO5, což znamená, že pro vítězství v sérii, je nutno vyhrát 3 hry.

2.1.2. Hráči si volí 3 hrdiny, přičemž pro každého pouze jeden balíček. Celkově se série tedy hraje s 3 balíčky. Pokud je formátem turnaje BO5 s banem, volí si hráči 4 různé balíčky.

2.1.3. Hráči se volí hrdiny na počátku každé série. Volení hrdinů probíhá podle schématu 1/2/2/1, pokud není v propozicích turnaje uvedeno jinak (např. ban na webu třetí strany). Tedy první zvolí 1 hrdinu domáčí hráč, posléze 2 hrdiny hráč hostující, 2 hrdiny hráč domácí a nakonec 1 hrdinu hráč hostující.

2.1.4. Sérii vyhrává hráč, který první vyhrál se všemi svými balíčky.

2.1.5. Výherce zápasu na zápas další vybírá balíček jiný. Hráč, který prohrál může svůj balíček změnit, ale také si může ponechat balíček z hry minulé.

2.2. Formát Last Hero Standing BO5.

2.2.1. Hráči hrají ve formátu BO5, což znamená, že pro vítězství v sérii, je nutno vyhrát 3 hry.

2.2.2. Hráči si volí 3 hrdiny, přičemž pro každého pouze jeden balíček. Celkově se série tedy hraje s 3 balíčky. Pokud je formátem turnaje BO5 s banem, volí si hráči 4 různé balíčky.

2.2.3. Hráči začínají s libovolnými balíčky. Po odehrání zápasu si hráč, který zvítězil ponechává svůj původní balíček a poražený hráč volí balíček nový.

2.2.4. Během série hraje hráč s odlišnými hrdiny. Hrdinové se nesmí u jednoho hráče v rámci série opakovat. 

3. Povinnosti hráčů a omezení

3.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID (Battle tag).

3.2. Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Game ID (Battle tag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

3.3. Hráč má povinnost u jednotlivých zápasů nahrávat screenshoty k vítězným zápasům.

3.4. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.

3.5. Hráči jsou povinni být k dispozici do 00:00, poté je možné zbývající zápasy odložit, ale pouze po domluvě s adminem. Pokud hráč odejde před 00:00 a nebude nijak kontaktovat hráče či admina, může dostat diskvalifikaci z turnaje.

3.6.  Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a zabanování daného hráče. (Dle rozhodnutí admina).

3.7 Během turnaje není povoleno, aby hráče pomocí spectator modu kdokoli sledoval. Jedinou výjimkou jsou komentátoři turnaje, jejichž Battletagy jsou vždy uvedeny na stránce turnaje. Při porušení tohoto pravidla bude hráč napomenut, při opakovaném porušení bude udělen ban v délce sedmi dnů.

3.8 Pokud hráč k zápasu nenahraje screenshoty potvrzující jeho výhru nebo úmyslně nahraje špatné screenshoty bude mu uděleno napomenutí. Pokud se situace bude vícekrát opakovat bude udělen ban v délce sedmi dnů.

3.9. Hráčům není povoleno při stavbě balíků použít oficiálně zabanované karty -  https://hearthstone.blizzard.com/en-gb/esports/programs/rules-and-policies. Použití těchto karet bude trestáno kontumační prohrou celé série.

3.10 Karta „Maestra of the Masquerade“ je v turnajích povolená bez jakéhokoli omezení. 

3.11 Pokud je na webu rozlosován zápas dalšího kola před jeho začátkem (čas v rozpisu zápasů) mají hráči povinnost začít neprodleně hrát. 

4. Admini a tresty

4.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID (Battle tagu) v profilu admina.

4.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

4.3. Admin může hráči udělit výjimečný trest , případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4. Kontumace zápasu

4.4.1. Nedostavení se k odehrání série v 15 minutách po vyzvání soupeřem.

4.4.2. Opuštění challenge před dohráním série.

4.4.3. Nepovolené měnění balíčku v rozporu s formátem turnaje.

4.4.4. Nesportovní,hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje)

4.4.5. Při opuštění hry a následného nepřipojení během časové limitu 1 minuty, hráč kontumačně prohrává pouze daný zápas, nikoliv sérii.

4.5.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Hearthstone: Heroes of Warcraft.

5. Obecná ustanovení

5.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

5.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

5.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

5.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

5.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

5.6. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na PZ použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.

5.7. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.

 

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
1.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.