Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla pro hru NHL

Pořadatel turnaje PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Povinnosti hráčů a omezení

1.1. Každý hráč má povinnost dostavit se k zápasu do 15 minut po jeho oficiálním začátku, pokud se hráč nedostaví bude zápas kontumován ve prospěch hráče, který se dostavil. 

1.1.1. Časy zápasů jsou orientační, hráči jsou povinni zápas odstartovat co nejdříve, výjimku může ve výjimečných případech udělit admin turnaje.

1.2. Pro potvrzení kontumace je nutné kontaktovat admina, kterému musí být doložen screenshot s časem (je potřeba nahrát přímo k patřičnému zápasu do komentářů). 

1.3. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (Záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).

1.4. Vytváření neopodstatněných protestů k zápasu bez udání přesného popisu nebo důkazů je také zakázáno. Za otevření takovéhoto protestu může být kapitán potrestán banem až na 30 dní.

1.5. Je zakázáno používání jakékoliv externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním.

1.6. Veškerá komunikace s adminem probíhá prostřednictvím komunikačního kanálu discord. Při probíhající herní fázi turnaje je hráč povinen být online a komunikovat s adminem a ostatními hráči v případě potřeby.

1.7. V případě problémů se spojením, kdy oba hráči prokážou, že mají správný NAT type (1 nebo 2), bude o postupujícím muset rozhodovat los. 

2. Obecná ustanovení

2.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

2.2. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

2.3. Dále je třeba se na našich turnajích řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebudeme jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy individuálně prošetřeny a na základě shromážděných důkazů i míry jejich míry dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu.

  • Úmyslná prohra
  • Pokus o podplacení
  • Fixlování se sázkami
  • Vyhrožování
  • Současně ale i jiné situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat

2.4. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

2.5. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

3. Nastavení hry

3.1. Hráči si musí soupeře přidat do přátel na PS (PSN ID naleznete v profilu hráče na webu Playzone). Hráč musí mít správně vyplněné své PSN ID.

3.2. Hru zakládá vždy hráč napsaný v pavouku výše.

3.3. Obě strany kontrolují nastavení lobby, spuštěním zápasu obě strany s nastavením souhlasí a není možné se později k chybnému nastavení odvolávat.

3.4. Nastavení her je uvedeno v profilu turnaje

4. Zadávání výsledků

4.1. Hráč je povinen si po konci zápasu zaznamenat screenshot obrazovky s výsledkem. 

4.1.1. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 14 dnů.

4.2. Hráč screenshot nahraje ke konkrétnímu zápasu na webu PLAYzone (maximální velikost obrázku je 2MB). Případě problému kontaktujte admina daného turnaje pomocí aplikce Discord.

4.3. Po dohrání hry má každý hráč 10 minut na odeslání výsledků, případně na podání stížnosti či protestu. Na pozdější stížnosti nebude brán ohled.

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
1.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat hlavního admina na emailové adrese hegedus@playzone.cz