Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla PUBG

Obecné podmínky použití pravidel PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji. PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

V případě ligy či turnaje zařazeného do MČR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČR body), jsou MČR pravidla nadřazena obecným pravidlům.

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Formát zápasů
2. Povinnosti hráčů a omezení
3. Smurfing a hostování
4. Týmy
5. Screenshoty
6. Server
7. Mapy
8. Zákazy
9. Nepovolené pozice
10. Admini a tresty
11. Obecná ustanovení

Obecná pravidla PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

1. Formát zápasů

 • 1.1. Zápasy se hrají ve formátech SOLO, DUO nebo SQUAD.
 • 1.2. Pokud se týmy nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas spuštěn bez nich.

2. Povinnosti hráčů a omezení

 • 2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své PUBG GAME ID.
 • 2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).
 • 2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné PUBG GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.
 • 2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu PUBG GAME ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.
 • 2.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí)
 • 2.6. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem turnaje.
 • 2.7. Pokud není určeno jinak, kapitáni a členové týmu musí být po celou dobu konání turnaje přítomni na Discordu uvedeném ve článku s ostatními informacemi o turnaji. Je tak určeno z důvodu rychlejšího a efektivnějšího řešení problémů. Nepřítomnost může být brána jako porušení pravidel PZ. (záleží na adminovi)
 • 2.8. Týmy musí ve hře použít sloty odpovídající číslu, které tým získal při rozřazování v tabulkách. Tj. pokud má v tabulce tým XYZ číslo 5. bude ve hře ve slotu 5!

3. Smurfing a hostování

 • 3.1. Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku popř. PUBG GAME ID).
 • 3.2. Hostování - hráč hraje pod svým PUBG GAME ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.
 • 3.3. Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.
 • 3.4. Pokud je hráč na soupisce, ale nemá potvrzenou účast a i přes to se chce zapojit do průběhu turnaje, resp. ligy, je potřeba toto oznámit adminovi soutěže a potvrdit účast daného hráče. V opačném případě bude i tento hráč považován za hosta.

4. Týmy

 • 4.1. Pokud se jména dvou či více týmů příliš podobají, PZ si vyhrazuje právo na změnu těchto jmén.
 • 4.2. Počet hráčů v rosteru musí splňovat minimální požadovaný počet hráčů v závislosti na formátu. Ve formátu SOLO 1 hráč, na DUO musí být 2 a ve formátu SQUAD jsou to hráči 4.
 • 4.3. Pokud se nedostaví duař, admin má právo tým z lobby vyhodit.
 • 4.4. Pokud se squad nedostaví alespoň ve 3 hráčích do herní lobby, pak má admin právo tým z lobby vyhodit.
 • 4.5. V případě postupu týmu do finále soutěže a následné odřeknutí finálového slotu, přechází slot na další tým v rámci následujících scénařů:
  • A) V případě vzdání postupujícího ze skupiny, obdrží následující slot nejlepší tým v dané skupině
  • B) V případě vzdání týmu na nejlepším X. místě (dle postupového klíče), obdrží slot druhý tým na nejlepším X. místě (dle postupového klíče)

5. Screenshoty

 • 5.1. Každý hráč je povinen pořídit screenshot na konci zápasu, kde bude jasně vidět umístění týmu a počet killů. Tyto screenshoty si mohou (ale nemusí) admini turnaje vyžádat pro doložení informací či v případě jiných problémů.

6. Server

 • 6.1. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, kontaktují odpovědného admina.
 • 6.2. V rámci hry může dojít k restartu zápasu (remaku) za následujících okolností:
  • Při zahájení hry se do hry nenapojí 10 či více hráčů  
  • Z jednoho týmů se nenapojí do hry 2 a více hráčů, tým je povinen nahlásit tuto okolnost admin týmu co nejdříve, na pozdější stížnosti nebude brán ohled
  • Vyskytne se chyba v nastavení serveru

7. Mapy

 • 7.1. Mapy určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit.

8. Zákazy

 • 8.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje (ale není omezeno na) Reshade, SweetFX, VibranceGUI či úpravu v ovladačích grafiky.
 • 8.2. Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.
 • 8.3. Je zakázáno využívání bugů hry.
 • 8.4. Je zakázáno použití dvou akcí na jednom tlačítku, například v nastavení hry nastavit dvě akce na klávesu W.

9. Nepovolené pozice

 • 9.1. Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou.

10. Admini a tresty

 • 10.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru.
 • 10.2. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo replay. Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.
 • 10.3. Admin může týmu udělit výjimečný trest , případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.
 • 10.4. Diskvalifikace (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).
  • 10.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase.
  • 10.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče).
  • 10.4.3. Cheating (+ ban hráče).
  • 10.4.4. Jasně prokazatelná spolupráce s jiným týmem.
  • 10.4.5. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PZ (záleží na rozhodnutí admina).
 • 10.5. Trest odečtení bodů (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).
  • 10.5.1. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče).
  • 10.5.2. Úmyslné připojování hráče do jiného týmu v lobby.
  • 10.5.3. Neodehrání celého turnaje.
 • 10.6. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.
 • 10.7. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi PUBG.

11. Obecná ustanovení

 • 11.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.
 • 11.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.
 • 11.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).
 • 11.4. PLAYzone.cz také převádí bany udělené na Steamu pro hru PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, u kterých je zřetelně prokázáno, že ban je opravdu na PUBG GAME ID, které bylo hráčem používáno na PZ.
  • 11.4.1. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se v plné délce převádí.
 • 11.5. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).
 • 11.6. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.
 • 11.7. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných PZ na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.
 • 11.8. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho poviností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.
 • 11.9. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone.cz. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminově rozhodnutí).
 • 11.10. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty aj.), může být tým z turnaje vyloučit (záleží na adminově rozhodnutí). 
 • 11.11. Hráči si zodpovídají za jejich technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů/týmů s problémy.
 • 11.12. Pokud probíhá oficiální vysílání turnaje, pak hráči mají zákázano streamovat z vlastního pohledu.
  • 11.12.1 Pokud neprobíhá oficiální vysílání turnaje, pak hráči mohou dle libosti na vlastní odpovědnost vysílat na platformy Twitch.tv, YouTube Gaming či jiné platformy, avšak s povinnosti minimálního delaye (zpoždění) 15 minut. Při porušení minimální délky delaye může být celý tým po rozhodnutí adminů diskvalifikován! Streamer však může zažádat admina o udělení výjimky pro minimální delayi.

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání.
1.6. 1.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.