Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla PUBG květen

Obecné podmínky použití pravidel pro PUBG

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Formát zápasů
2. Povinnosti hráčů a omezení
3. Smurfing a hostování
4. Týmy
5. Screenshoty
6. Server
7. Mapy
8. Zákazy
9. Nepovolené pozice
10. Admini a tresty
11. Obecná ustanovení

Pravidla DELL Gaming Squad Series

1. Formát zápasů

 • 1.1. Zápasy se hrají ve formátech SQUAD.
 • 1.2. Pokud se týmy nedostaví na zápas do doby uvedené adminem na Discordu, bude zápas spuštěn bez nich.

2. Povinnosti hráčů a omezení

 • 2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své PUBG GAME ID.
 • 2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).
 • 2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné PUBG GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.
 • 2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu PUBG GAME ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.
 • 2.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).
 • 2.6. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem turnaje.
 • 2.7. Pokud není určeno jinak, kapitáni a členové týmu musí být po celou dobu konání turnaje přítomni na Discordu uvedeném na stránce turnaje. Je tak určeno z důvodu rychlejšího a efektivnějšího řešení problémů. Nepřítomnost může být brána jako porušení pravidel PZ. (záleží na adminovi).
 • 2.8. Týmy musí ve hře použít sloty odpovídající číslu, které tým získal při rozřazování v tabulkách. Tj. pokud má v tabulce tým XYZ číslo 5. bude ve hře ve slotu 5!

3. Smurfing a hostování

 • 3.1. Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku popř. PUBG GAME ID).
 • 3.2. Hostování - hráč hraje pod svým PUBG GAME ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.
 • 3.3. Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO v případě, že admin nesvolil jinak. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.
 • 3.4. Pokud je hráč na soupisce, ale nemá potvrzenou účast a i přes to se chce zapojit do průběhu turnaje, resp. ligy, je potřeba toto oznámit adminovi soutěže a potvrdit účast daného hráče. V opačném případě bude i tento hráč považován za hosta. Výjimky se dají udělit po domluvě s adminem.

4. Týmy

 • 4.1. Pokud se jména dvou či více týmů příliš podobají, PZ si vyhrazuje právo na změnu těchto jmén.
 • 4.2. Počet hráčů v rosteru musí splňovat minimální požadovaný počet hráčů v závislosti na formátu. Ve formátu SOLO 1 hráč, na DUO musí být 2 a ve formátu SQUAD jsou to hráči 4.
 • 4.3. Turnaje může odehrát squad s chybějícím hráčem, pokud však chybí 2 a více hráčů, je daný squad vyloučen z dané hry.
 • 4.4. Hráč kvalifikovaný do finále nemůže hostovat týmy v kvalifikacích.
 • 4.5. Pro připočítání bodů do celkové tabulky se musí shodovat jméno týmu (dá se udělat výjimka po domluvě s adminem) a musí být alespoň 2 členové soupisky stejní.

5. Screenshoty

 • 5.1. Každý hráč je povinen pořídit screenshot na konci zápasu, kde bude jasně vidět umístění týmu a počet killů. Tyto screenshoty si mohou (ale nemusí) admini turnaje vyžádat pro doložení informací či v případě jiných problémů.

6. Server

 • 6.1. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, kontaktují odpovědného admina.

7. Mapy

 • 7.1. Mapu určuje rozpis zápasů daného turnaje, nelze ji změnit.
 • 7.2. Mapy jsou následující: Erangel, Miramar.

8. Zákazy

 • 8.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje (ale není omezeno na) Reshade, SweetFX, VibranceGUI či úpravu v ovladačích grafiky.
 • 8.2. Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.
 • 8.3. Je zakázáno využívání bugů hry.
 • 8.4. Je zakázáno použití dvou akcí na jednom tlačítku, například v nastavení hry nastavit dvě akce na klávesu W.

9. Nepovolené pozice

 • 9.1. Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou.

10. Admini a tresty

 • 10.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru.
 • 10.2. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo replay. Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.
 • 10.3. Admin může týmu udělit výjimečný trest , případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.
 • 10.4. Diskvalifikace (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).
  • 10.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase.
  • 10.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče).
  • 10.4.3. Cheating (+ ban hráče).
  • 10.4.4. Jasně prokazatelná spolupráce s jiným týmem.
  • 10.4.5. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PZ (záleží na rozhodnutí admina).
 • 10.5. Trest odečtení bodů (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).
  • 10.5.1. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče).
  • 10.5.2. Úmyslné připojování hráče do jiného týmu v lobby.
 • 10.6. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.
 • 10.7. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi PUBG.

11. Obecná ustanovení

 • 11.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.
 • 11.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.
 • 11.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).
 • 11.4. PLAYzone.cz také převádí bany udělené na Steamu pro hru PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, u kterých je zřetelně prokázáno, že ban je opravdu na PUBG GAME ID, které bylo hráčem používáno na PZ.
  • 11.4.1. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se v plné délce převádí.
 • 11.5. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).
 • 11.6. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.
 • 11.7. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných PZ na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.
 • 11.8. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho poviností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.
 • 11.9. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone.cz. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminově rozhodnutí).
 • 11.10. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty aj.), může být tým z turnaje vyloučit (záleží na adminově rozhodnutí). 
 • 11.11. Hráči si zodpovídají za jejich technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů/týmů s problémy.
 • 11.12. Hráči mohou dle libosti vysílat na platformy Twitch.tv, YouTube Gaming či jiné ale s povinností minimálního delaye (zpoždění) 8 minut.