Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla Valorant

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

 1. Formát zápasů
 2. Povinnosti hráčů a omezení
 3. Smurfing a hostování
 4. Dema a screenshoty
 5. Servery
 6. Mapy
 7. Zákazy
 8. Nepovolené pozice
 9. Admini a tresty
 10. Obecná ustanovení
 12. Raty
 

Obecná pravidla Valorant

1. Formát zápasů

1.1.   Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

1.2.   Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. 

1.2.1. Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba aby byl doložen screen na kterém je zobrazené, že se týmy před začátkem dohodli, pro případné dokazování. 

1.2.2. Pokud je po rozlosování připraven zápas v 2. kole, týmy začínají neprodleně hrát, výjimku může udělit admin soutěže.

1.3.   Hraje se 24 kol na jednu mapu, tzn. po 12ti kolech dojde k výměně. Zápas se „nedohrává“ - není nutno odehrát všech 24 kol. Každá soutěž má ovšem svůj herní systém, ten bude přesně specifikován v detailech turnaje (například BO1, BO3 atp.)

1.4.   Stejné pravidlo platí i pro zápasy play-off, zde je k ukončení zápasu potřeba pouze dosažení 13. bodu.

1.5.   Každý zápas má jasně určené datum a čas odehrání. Pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, aby nedošlo ke kolizi termínů s jinými zápasy, a ten to musí schválit. 

1.6. Pokud se týmy nedomluví jinak, pak hra probíhá na serveru Frankfurt.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1.   Každý hráč musí mít vyplněné své Riot/Valorant Game ID ve svém uživatelském profilu. 

2.2.   Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).

2.3.   Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.4.   Kapitán každého týmu je povinen potvrdit účast svého týmu v turnaji. Potvrdit účast lze v den zápasu od 08:00. 

2.5.   V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

2.6.   Kapitán týmu má navíc povinnost vyplňovat u jednotlivých zápasů soupisku týmu pro daný zápas a nahrávat screenshoty k zápasům.

2.7.   Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 14 dnů.

2.7.1. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Porušení tohoto pravidla může vést k banu na 10 - 30 dní. Při opakovaném nepotvrzení až na půl roku (záleží na adminovo rozhodnutí a počtu banů za nepotvrzení).

2.8.   Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. 

2.9.  Vytváření neopodstatněných protestů k zápasu bez udání přesného popisu nebo důkazů je zakázáno. Za otevření takovéhoto protestu může být kapitán potrestán banem až na 30 dní.

3. Smurfing a hostování

3.1.   Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku popř. RIOT ID)

3.2.   Hostování - hráč hraje pod svým RIOT ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

3.3.   Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

3.5.   Všichni hrající hráči musí být na soupisce daného týmu s potvrzenou účastí. V případě NightCupu a jiného jednorázového turnaje je automaticky povolen jeden host pro daný zápas, přičemž musí být nahlášen předem s odkazem na PZ profil.

3.5.1. V případě, že hráč chce pokračovat v hraní za daný tým i v dalších zápasech, je třeba ho přidat do týmu.

3.5.2. Pokud je hráč na soupisce, ale nemá potvrzenou účast a i přes to se chce zapojit do průběhu turnaje, resp. ligy, je potřeba toto oznámit adminovi soutěže a potvrdit účast daného hráče. V opačném případě bude i tento hráč považován za hosta.

3.6.   V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí byt odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, tým bude diskvalifikován. 

4. Screenshoty

4.1.   Kapitán každého týmu v průběhu a na konci zápasu udělá screenshot výsledků obou stran. Po skončení zápasu musí být veškeré screenshoty uploadnuty k danému zápasu. 

5. Mapy

5.1.   Pokud není řečeno jinak, mapu určuje rozpis zápasů daného kola a nelze ji změnit. 

5.2.   Pokud není zmíněno jinak, v turnaji se hraje na aktuálních kompetitivních mapách

6. Zákazy

6.1.   Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i úpravu v ovladačích grafiky.

6.2.   Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.

6.3.   Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou (např. vysazením od spoluhráče).

7. Admini a tresty

7.1.   Admin má právo sledovat průběh zápasu z observer modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Riot ID v profilu admina.

7.2.   O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo replay (např. NVIDIA shadowplay). Mezi důkazy nepatří log z TS či jiných komunikačních prostředků ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.

7.3.   Admin může týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

7.4.   Diskvalifikace (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

7.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

7.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče)

7.4.3. Cheating (+ ban hráče)

7.4.4. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone (záleží na rozhodnutí admina)

7.6.   Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

7.7.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

8. Obecná ustanovení

8.1.   Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

8.2.   Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.

8.3.   Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

8.4.   Dále je třeba se na našich turnajích řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebudeme jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy individuálně prošetřeny a na základě shromážděných důkazů i jejich míry dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu.

  • Úmyslná prohra
  • Pokus o podplacení
  • Fixlování se sázkami
  • Vyhrožování
  • Současně ale i jiné situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat

8.5.   PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů (Faceit, ESEA atd.), jejichž délka se v plné délce převádí. Převádí se jakékoliv bany za cheating (tedy ne například za multiacc), které jsou mladší 2 let. 

8.6.   Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

8.7.  Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.

8.8.  Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

8.9.  Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě podat protest a doložit důkaz ve formě screenshotu. Není vám dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek. Pokud se zápas dostal do stavu, ve kterém je již možné vyhodnocení výsledků, výhra může být přiznána týmu, který v zápase zůstal. Rozhodnutí, jestli je možné zápas vyhodnotit nebo ne, je v každém případě na odpovědném adminovi.

8.10.   Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho poviností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

8.11.   Urážlivé nebo rasistické názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminovo rozhodnutí).

8.12.   Turnaje se mohou účastnit hráči jakékoliv národnosti. Podmínkou účasti v turnaji je porozumění hernímu systému, pravidlům a schopnost domluvit se s adminy.

 

Vyplácení peněžních a fyzických výher

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
    1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
    1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
    1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
    1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
    1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
    1.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.


2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 


3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
    3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 


4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
    4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
    5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.
    5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.
    5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
    5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.