Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla Wild Rift

Obecné podmínky použití pravidel League of Legends: Wild Rift.

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

V případě ligy či turnaje zařazeného do MČSR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČSR body) jsou MČSR pravidla nadřazena obecným pravidlům.

Pokud tým zjistí porušení pravidel, je povinen neprodleně kontaktovat admina. Prosíme, aby nahlášení porušení pravidel nebylo zbytečně odkládáno, čímž mohou vzniknout zbytečné komplikace.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

 

Obecná pravidla League of Legends: Wild Rift

1. Formát zápasů

1.1.   Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4. Sestavu týmu nelze měnit během pickování nebo banování.

1.2.   Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálním začátku (myšlen čas, který je napsaný u zápasu), bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Toto pravidlo se nevztahuje na zápasy, jejichž zdržení bylo způsobeno protažením zápasu předešlého. 

1.3.   Na každý zápas je vyhrazeno 30 minut čistého času, admin tým se bude snažit tento harmonogram dodržet za každou cenu. 

1.3.1. Tým, který bude mít časový skluz (bude mimo harmonogram kvůli dlouhé hře), se musí pokusit skluz dohnat. To obnáší například minimální přestávky mezi zápasy. Pokud se zjistí, že jakýkoliv hráč nebo tým zdržuje průběh turnaje schválně, bude potrestán (individuální rozhodnutí admina). 

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1.   Pokud má někdo z hráčů technické problémy, které nejde vyřešit v rámci minut, je povinností kapitáta tohoto hráče nahradit hostem. Víme, že technické problémy jsou nepříjemné a nedají se předpokládat, je to ale pouze problém tohoto hráče a neměl by ovlivnit hladký průběhu turnaje.

2.1.1. Pokud host není na soupisce týmu během registrace týmu do turnaje, je kapitán povinen hosta dodatečně nahlásit adminovi turnaje.

2.2.   Každý hráč musí mít vyplněné své GAME ID na profilu na www.PLAYzone.cz. V případě nevyplnění či uvedení nesprávného GAME ID bude hráč vyzván o okamžité doplnění, následně mu bude může být zakázáno pokračovat v turnaji. 

2.3.   Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.)

2.4.   Kapitán každého týmu je povinen potvrdit účast svého týmu v turnaji (check-in). Potvrdit účast lze v den zápasu v čase, který je uvedený v přehledu turnaje. Pokud není uvedeno, potvrzení účasti není nutné. 

2.5.   Vytváření neopodstatněných protestů k zápasu bez udání přesného popisu nebo důkazů je zakázáno. Za otevření takového protestu může být kapitán potrestán banem až na 30 dní. 

2.5.1. Pokud tým podá protest před hrou a začne hrát, protest se nepočítá. 

2.6.   Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 14 dnů.

2.6.1. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Porušení tohoto pravidla může vést k banu na 10 - 30 dní. Při opakovaném nepotvrzení až na půl roku (záleží na adminovo rozhodnutí a počtu banů za nepotvrzení).

2.7.   Kapitán vítězného týmu je povinen nahrát screenshot s konečným výsledkem zápasu na web PLAYzone.cz A NEBO ho poslat přímo na discord adminovi turnaje a to bezprostředně po skončení zápasu.

2.8.   Všichni hrající hráči musí být na soupisce daného týmu s potvrzenou účastí. V případě NightCupu a jiného jednorázového turnaje je automaticky povolen jeden host pro daný zápas, přičemž musí být nahlášen předem s odkazem na PZ profil.

2.8.1. V případě, že hráč chce pokračovat v hraní za daný tým i v dalších zápasech, je třeba ho přidat do týmu.

2.8.2. Pokud je hráč na soupisce, ale nemá potvrzenou účast a i přes to se chce zapojit do průběhu turnaje, resp. ligy, je potřeba toto oznámit adminovi soutěže a potvrdit účast daného hráče. V opačném případě bude i tento hráč považován za hosta.

2.9.   Při 5v5 zápase je vždy povolen jeden host. Host musí být uvedený na týmové soupisce registrované do turnaje („přidat hráče do registrace“ -> kolonka „host v turnaji), případně nahlášený v komentáři pod konkrétním zápasem (odkaz na PZ profil). 

2.9.1. V případě navazující série o body se musí soupiska shodovat minimálně 3 stejnými hráči v každém turnaji. Změny názvu týmů je nutné nahlásit adminovi pro správné zapsání bodů. Pokud se turnaje účastníte v rámci stálého týmu na webu PZ, toto pravidlo neplatí.

2.10.    Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi (Tomáš „Silistor“ Boudný). Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče (záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).

3. Banování a pickování

3.1.   Dle Draft Mode

 • Turnaje se hrají přes Custom game (PLAY - CUSTOM GAME - CREATE GAME)
 • Mode: Draft Pick
 • Tým výše postavený v pavoukovi má povinnost pozvat hráče z nepřátelského týmu do lobby. 

3.2.   First Pick

 • Tým, který je výše postavený v seznamu registrovaných týmů (kdo se registroval do turnaje dříve), rozhoduje o tom, zda budou jako první pickovat hrdiny, nebo si zvolí stranu, na které budou začínat. 
 • Vše ohledně first picku se řeší před hrou, nikoliv po ní.

3.3.   Volba strany

 • Tým, který má first pick, má právo volby strany - pokud ji nevyužije a dají přednost pickování hrdinů, stranu si vybírá soupeř.

3.4. Placeholder není povolen.

4. Remake

4.1.   V případě, že některému hráči padne hra před pátou minutou a zároveň first bloodem nebo v picku, má jeho tým právo na remake hry. Remake hry se musí udělat okamžitě a hráč, kterému to spadlo, má 5 minut na to, aby se dostavil zpátky (případně může být nahrazen hostem, je-li uveden na soupisce, případně nahlášen adminovi turnaje). Zůstávají stejné picky i bany. 

4.2.   Doporučujeme si při každé pickban fázi dělat screenshoty, kvůli doložení důkazů ohledně picku a banů v případě problémů.

4.3.   Každý hráč je odpovědný za své internetové připojení a mobilní telefon. Lagy nebo rozbití telefonu nejsou důvodem pro remake.

5. Zákazy

5.1.   Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. 

5.2.   Je zakázáno využívání bugů hry.

6. Admini a tresty

6.1.   Pouze admin/caster má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu. 

6.2.   Admin může týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

6.3.   Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

6.3.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

6.3.2. Cheating (+ ban hráče)

6.3.3. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone (záleží na rozhodnutí admina)

6.4.   Admin má právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

6.5.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi (Tomáš „Silistor“ Boudný).

7. Obecná ustanovení

7.1.   Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

7.2.   Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců

7.3.   Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

7.4.   Dále je třeba se na našich turnajích řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebudeme jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy individuálně prošetřeny a na základě shromážděných důkazů i míry jejich dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu.

 • Úmyslná prohra
 • Pokus o podplacení
 • Fixlování se sázkami
 • Vyhrožování
 • Současně ale i jiné situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat

7.5.   PLAYzone.cz převádí bany udělené Riot Games.

7.5.1. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů (Faceit, ESEA atd.), jejichž délka se v plné délce převádí.

7.6.   Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

7.7.  Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.

7.8.  Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

7.9.  Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě podat protest a doložit důkaz ve formě screenshotu. Není vám dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek. Pokud se zápas dostal do stavu, ve kterém je již možné vyhodnocení výsledků, výhra může být přiznána týmu, který v zápase zůstal. Rozhodnutí, jestli je možné zápas vyhodnotit nebo ne, je v každém případě na odpovědném adminovi.

7.10.   Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho poviností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

7.11.   Urážlivé, vulgární nebo rasistické názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminovo rozhodnutí).

7.12.   Zápasy, které mají oficiální stream ze strany pořadatele mají hráči ZAKÁZÁNO streamovat.

8. Vyplácení peněžních a fyzických výher 

8.1.   Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 

8.1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.

8.1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.

8.1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.

8.1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.

8.1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání.

8.1.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

8.2.   Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit.

8.3.  Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 

8.3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali.

8.4.  Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 

8.4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 

8.5.  V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 8.3. a 8.3.1.

8.5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

8.5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

8.5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.

8.5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.