Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla HS týmové ligy

PLAYzone
 

Obecné podmínky použití pravidel Hearthstone.

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Průběh zápasů
2. Formáty turnaje
3. Povinnosti hráčů a omezení
4. Admini a tresty
5. Obecná ustanovení

1. Průběh zápasů

1.1. Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během 15 minut. Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje se soupeřem na Battle netu či IRC, soupeř napíše pod daný zápas, že odeslal pozvánku a po 15 minutách získává freewin. Výjimka nastává v případě, že hráč má plný friendlist. V tom případě situaci posoudí admin. 

1.2. Během souboje hráči nesmí odejít z challenge. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře. Jediné výjimky tvoří střídání hráčských účtů mezi zápasy a odpojení od internetu, respektive chyba klienta.

1.3. Po odpojení ze hry, je hráč povinen se připojit zpět do hry během dvou minut. V opačném případě prohrává daný zápas. 

1.4. Při remíze v zápasu následuje rematch se stejnými balíčky.

1.5. V průběhu každé hry je si vítězný hráč povinen pořídit screenshot dokazující jeho vítězství v dané hře. Na screenu musí být vidět hrdina, výhra (nápis "Victory"), čas a jméno či přezdívka soupeře, se kterým utkání odehrál.

1.6. Každý hráč má právo vyžádat si od soupeře screenshot balíčků z challenge, který dokazuje, že nemá více než jeden aktivní deck na jednoho hrdinu, je zakázané jich mít více. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře. Toto pravidlo lze uplatnit pouze v případě, že hráč classu s více balíky vybral pro zápas.

1.7 Pokud jeden z hráčů hraje na mobilním zařízení musí tento fakt oznámit soupeři a  může screenshot balíků doložit po zápase. Pokud dojde k porušení pravidla 1.6 bude hráč zpětně potrestán dle platných pravidel.

1.8 Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinnen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel.

1.9 Pokud hráč zahájí první zápas ze série ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře (bod 1.1) a špatné decky v lobby (bod 1.6). Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

1.10 Pokud hráč zvolí pro hru zabanovaný balík, má povinnost tuto skutečnost okamžitě (tj. ve fázi výběru úvodní ruky) oznámit soupeři a vzdát daný zápas. Pokud tak učiní, hráči pokračuju v sérii za předchozího stavu, tedy hráč se špatně zvoleným deckem neprohrává danou hru. Pokud tak hráč neučiní bude potrestán prohrou dané hry, nikoliv však série.

 

2. Formát turnaje

2.1 Týmy jsou po uzavření registrací náhodně rozlosovány do Single Elimination pavouka, kde odehrají své BO5 zápasy. Postup do finále kvalifikace jim zároveň zajišťuje postup do hlavní části COOL ligy.

2.2 Všechny zápasy se hrají v Hearthstone Global Games formátu 2018 (dále jen HGG formát). Hráči budou na základě svého pořadí zvoleného v pick-ban fázi hrát své BO1 duely. Tým který první vyhraje 3 duely vyhrává daný zápas.

2.3 Před každým zápasem týmy v následujícím pořadí ban, pick, pick, ban, ban, pick, pick, ban, pick vybírají (resp. banují svému soupeři) classy, které v zápase použijí. Pořadí banu není důležité, pořadí picku určuje, kolikátý v pořadí bude daný hráč tento deck hrát. Pokud některý z týmů vybere ke hře zabanovaného hrdinu, nebo hrdinu ve špatné pořadí, postupuje se dle pravidla 1.10.

2.4 Hráči provádějí pick/ban fázi v chatu (Discord, ingame, atp.) podle následujícího pořadí (A i B jsou označení týmů, Ban je prováděn na hrdiny soupeře, pick na hrdiny vlastního týmu) Tým A je bracketu vpravo, tým B vlevo. Hráči provádí tuto v fází v rozumné časové době, pokud někdo z adminu vyhodnotí fázi jako příliš dlouho může tým napomenout, při neuposlechnutí i vyloučit z turnaje.

 1. Ban A
 2. Ban B
 3. Ban A
 4. Ban B, Pick B
 5. Pick A, Pick A
 6. Pick B, Ban B
 7. Ban A
 8. Ban B
 9. Ban A, Pick A
 10. Pick B, Pick B
 11. Pick A, Ban A
 12. Ban B
 13. Každému týmu zůstane jedna poslední classa, která je brána jako pick daného týmu.

3. Povinnosti hráčů a omezení

3.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID (Battle tag).

3.2. Každý hráč je povinen mít při  zápase shodné Game ID (Battle tag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

3.3. Hráč má povinnost u jednotlivých zápasů nahrávat screenshoty k vítězným zápasům.

3.4. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.

3.5. Hráči jsou povinni být na turnaji přitomni do 00:00, poté je možné po domluvě s adminem zbývající zápasy odložit. Pokud hráč odejde před 00:00 může být diskvalifikován z turnaje.

3.6.  Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a zabanování daného hráče. (Dle rozhodnutí admina).

3.7 Pokud je hráč členem některého z pozvaných týmů může se turnajů účastnit, ovšem ne pod hlavičkou svého domácího týmu. Každý hráč se smí kvalifikace i hlavní části účastnit jako člen právě jednoho týmu. Na případné přestupy po dobu ligy nebude brán zřetel. Hostování hráčů v kvalifikaci není možné, v hlavní části pouze ze závažných důvodů po dohodě s adminem.

3.8 Hráči mají povinnost po celou dobu streamované části turnaje být přitomni na Discordu ( https://discord.gg/YRjB5Ep ), kde bude probíhat komunikace s adminem i produkcí turnaje. Při streamovaném zápasu mají hráči povinnost být v určeném hlasovém kanálu po celou dobu zápasu.

3.9 Ve všech streamovaných zápasech budou části komunikace týmů součástí živého vysílání, pokud hráči při těchto vstupech budou používat vulgární výrazy, rasově, sexuálně či společensky motivované urážky může být kapitánovi týmu udělena pokuta. Pokud se budou tato provinění opakovat nebo dojde k obzvláště závažnému porušení tohoto pravidla může být tým vyloučen z celé soutěže.

3.10 Pokud hráč k zápasu nenahraje screenshoty potvrzující jeho výhru nebo úmyslně nahraje špatné screenshoty bude mu uděleno napomenutí. Pokud se situace bude vícekrát opakovat bude udělen ban v délce sedmi dnů.

3.11 Pokud se jeden z hráčů nebude moci dostavit k zápasu má kapitán týmu povinnost adminům tuto skutečnost oznámit. V takovém případě bude jeden hráč v týmu hrát místo svého chybějícího spoluhráče. Tým může s nekompletní soupiskou odehrát nejvýše jeden zápas v celém turnaji.

3.12 V případě postupu týmu do hlavní části soutěže si PLAYzone a Prima COOL vyhrazují právo požadovat změnu názvu týmu pokud bude jakkoli vulgární, urážlivý, či společensky nepřijatelný.

3.13 Tým může odehrát svůj zápas z jednoho účtu, ovšem soupeřící tým si může vyžádat kontrolu, jestli je daný tým v plném počtu hráčů. Pokud tým hraje v neúplném počtu hráčů, může ho admin vyloučit z turnaje. Pokud by některý z týmů toto pravidlo zneužíval může admin rozhodnout o jeho vyloučení z turnaje.

4. Admini a tresty

4.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID (Battle tagu) v profilu admina.

4.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

4.3. Admin může hráči udělit výjimečný trest , případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4. Kontumace zápasu

4.4.1. Nedostavení se k odehrání série v 15 minutách po vyzvání soupeřem.

4.4.2. Opuštění challenge před dohráním série.

4.4.3. Nepovolené měnění balíčku v rozporu s formátem turnaje.

4.4.4. Nesportovní,hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje)

4.4.5. Při opuštění hry a následného nepřipojení během časové limitu dvou minut, hráč kontumačně prohrává pouze daný zápas, nikoliv sérii.

4.5.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Hearthstone.

5. Obecná ustanovení

5.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

5.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

5.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

5.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

5.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

5.6. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na PZ použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.

5.7. Během turnaje je zakázáno aby týmům radil jakýkoli další člen mimo jejich soupisku.