Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla MČR FIFA 23 powered by Hyundai

Pokud tým zjistí porušení pravidel již během hraného zápasu, je povinen pozastavit zápas a neprodleně kontaktovat admina. Prosíme, aby nahlášení porušení pravidel nebylo odkládáno až po odehrání zápasu, čímž mohou vzniknout zbytečné komplikace. 
PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“). 
Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 

Systém MČR FIFA 23 powered by Hyundai

 • Do Hyundai MČR FIFA 23 kvalifikačního cyklu se lze zapojit pouze skrze PS5. 
 • Celkem 4 kvalifikační cykly, které jsou složeny ze 3 otevřených kvalifikací a zakončeny finální zastávkou.
  • Hráči během daného cyklu sbírají „kvalifikační body“, díky kterým TOP8 postupuje do finále daného cyklu.
  • Ve finále každého cyklu hráči sbírají „MČR body“ do celosezónní klasifikace.
 • TOP16 hráčů z MČR klasifikace následně postupuje do velkého finále.
  • Pokud není 16 hráčů s MČR body, sečtou se kvalifikační body ze všech cyklů, ze kterých se doplní zbytek hráčů sestupným systémem.

 

Bodování

Kvalifikační body:

 • odkaz na tabulku s kvalifikačními body jednotlivého cyklu vždy naleznete v popisu turnaje

1. místo : 100 bodů
2. místo : 60 bodů
3. - 4. místo : 36 bodů
5. - 8. místo : 18 bodů
9. - 16. místo : 9 bodů

 

MČR bodování:

 • MČR klasifikaci naleznete zde.

1. místo : 80 bodů
2. místo : 60 bodů
3. místo : 45 bodů
4. místo : 30 bodů
5. - 8. místo : 10 bodů

 

       1. Obecná pravidla

1.1   Pořadatelem turnaje je společnost PLAYzone, s.r.o.  

1.2   Komunikaci s hráči zajišťuje předem stanovený admin, který pošle účastníkům přístup ke komunikačnímu kanálu.  

1.3   Během každého kola jsou hráči povinni být na komunikačním kanálu k dispozici adminovi.

1.4   Komunikaci probíhá na oficiálním PLAYzone FIFA discordu. (https://discord.gg/RyB3Vh5C7B)

1.5   Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN) ve svém uživatelském profilu.  

1.6   Společnost PLAYzone si vyhrazuje plné právo na streamování turnajů.   

1.7   Hráči se zavazují dodržovat a respektovat Podmínky pro získání finančního obnosu v rámci vyplácených odměn. Pravidlo se vztahuje, ale není omezeno, na:   

 • dochvilnost hráčů, tj. příchod na určené místo v daný čas a podobné
 • jejich reprezentativní stav, tj. oblečení organizace pod kterou hrají respektování pokynů pořadatele/ů
 • ochota se podílet na přípravě reportáží z akce   

1.8  Každý hráče je povinen pořizovat screenshot/fotku výsledného stavu každého zápasu a archivovat ho minimálně 7 dní po odehrání turnaje.

1.9  V případě vyžádání administrátorem je hráč povinen poskytnout pořadateli clean feed přenos s hrou. Pokud tak neproběhne, daný hráč bude z turnaje vyloučen.

1.10   V případě bodové shody kvalifikačních bodů rozhoduje nejlepší umístění v jednom z turnajů. V případě kompletní shody rozhoduje dřívější nejlepší umístění v sérii. (Příklad: 3. a 4. hráč mají stejně bodů, 3. vyhrál první turnaj, 4. vyhrál druhý turnaj, postupuje 3. hráč). Celkový počet odehraných turnajů, ve kterých hráč získal body.

1.11   Hráči mají povoleno využívat Loan Player Items (hostování hráčů).

1.12   Každý hráč je v případě vyžádání adminem povinen poskytnout clean feed stream, prostřednictvím neveřejného youtube streamu nebo RTMP vysílání.

1.13   Během oficiálních zápasů se streamem je každý hráč povinen být přítomný na vMix callu, který mu poskytne admin, kvůli zprostředkování záběrů z webkamery.

     

       2. Povinnosti hráčů  

2.1   Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat průběh turnaje nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč pořadatelem vyloučen z turnaje.  

2.2   Pokud se hráč nedostaví do 15 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musí být doložen screenshot s časem. Veškeré důkazy se nahrávají přímo k patřičnému zápasu do komentářů.  

2.3   Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry. Rovněž nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či vykreslování.  

2.4   Zúčastněný hráč nesmí mít ban na PLAYzone.cz.  

2.5   Hráč nesmí streamovat svoje POV ze zápasů a turnajů, které mají oficiální přenos zajišťování pořadatelem.

2.6   Admin má právo rozhodovat o výši trestů individuálně.   

2.7   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.   

2.8   Hráči oficiálních zápasů musí být během zápasů v offline režimu, aby výsledky jejich zápasů nebylo možné sledovat v rámci friendlistu na PSN.  

   

      3. Nastavení hry  

3.1   Hráči si musí soupeře přidat do přátel na PS5 (PSN ID naleznete v profilu). Hráč musí mít správně vyplněné své PSN ID (herní účet), které odpovídá vašemu PS nickname (např. Brambora420).  

3.2   Hru zakládá vždy hráč napsaný výše/vlevo (Pro účast je nutné vlastnit PS Plus, jinak není možné hrát multiplayer.)  

3.3   Obě strany kontrolují nastavení lobby, spuštěním zápasu obě strany s nastavením souhlasí a není možné se později k chybnému nastavení odvolávat. Režim FUT má své vlastní nastavení.  

3.4   Rovněž je potřeba mít nastaveno Taktické bránění.  

3.5   Hráči mohou používat jakýkoli FUT tým. Kondice a styl souhry je v režimu FUT povolen.  

3.6   Všichni hráči musí používat předpřipravené Formace EA. Používání vlastních je zakázáno.   

3.7   Pokud zápas skončí remízou, pokračuje se na prodloužení a penalty.  

      4. Závěrečná ustanovení   

4.1   Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce   

4.2   Dále je třeba se na turnajích PLAYzone řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebudeme, jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy řešit individuálně a na základě shromážděných důkazů i míry jejich dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu. Patří sem mimo jiné:  

 • Úmyslná prohra   
 • Pokus o podplacení
 • Fixlování se sázkami
 • Vyhrožování
 • Současně ale i jiné situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat   

  

DODATEK ke spuštění zápasu:  

Spusťte hru FIFA 23, v záložce "ULTIMATE TEAM zvolte možnost „Přáteláky Online" a vyber si svého soupeře z friendlistu. Počkejte na připojení soupeře, překontrolujte lobby a na PSN si napište do soukromého chatu READY. Jakmile přijde READY od obou hráčů, je možné spustit zápas.  

 

      5. Vyplácení peněžních a fyzických výher 

5.1   Veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 

5.2   Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 60 dnů od doručení faktury pořadateli.

5.3   Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.

5.4   Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.

5.5   Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.

5.6   Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 

5.7   Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit.

5.8   Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 

5.9   Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 

5.10   Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 

5.11   V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace.

5.12   Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení hmotné ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.13   Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.14   Věcné výhry jsou odesílány do 60 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.

5.15   V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.

5.16   Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

 

Tento turnaj není podporován ani zastupován Electronic Arts Inc.