Přejít k hlavnímu obsahu

Rocket League - pravidla

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“)

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Neznalost pravidel se neomlouvá. Pravidla se během sezóny můžou měnit, je nutné je tak sledovat pravidelně!

Obecná pravidla Rocket League

1) Formát zápasů

1.1.  Zápas se hraje formou 3 na 3 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 2. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 1. V jiných herních módech funguje toto pravidlo obdobně.

1.2. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0, pokud jde o zápas ve skupině tak 3-0 (záleží na kolik vítězných map se v daném turnaji hraje). Kapitán týmu bude potrestán 7 denním banem, pokud neoznámí soupeři, že se jeho tým nemůže zúčastnit.

1.3. Zástupci obou týmů jsou povinni v každém zápase pořídit screenshoty všech her (například při výsledku 3:1 budou vyžadovány screenshoty ze 4 her). Na každém screenshotu musí být vidět jména všech hráčů a výsledné skóre dané hry. Zástupce vítězného týmu je poté povinen tyto screenshoty doložit jako důkaz svého vítězství (nahráním souboru nebo poskytnutím odkazu na stránce zápasu).

1.4.  V zápase je povolen automaticky jeden host, ale tým, co si bere hosta, musí poslat pod zápas do komentáře odkaz na PZ profil daného hosta (host nesmí mít status BANNED). Neplatí pro zápasy ve formátu 1v1.

1.5.  Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání, pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, aby nedošlo ke kolizi termínů s jinými zápasy, ten změnu musí schválit.

1.5.1.  Pokud je po rozlosování připraven zápas v 2. kole, týmy začínají neprodleně hrát, výjimku může udělit admin soutěže.

1.6.  Admin udělí týmu výjimku, pokud má tým v programu účast na důležité offline akci.

2) Povinnost hráčů a omezení

2.1.  Každý hráč musí mít registrováno své Rocket League Game ID ve svém PLAYzone profilu. Za Rocket League Game ID se považuje ID, které se ukazuje ve hře, po kliknutí na ikonu  „přátelé“ v menu nabídce.

2.2.  Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).

2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné Game ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.4.  Pokud má uživatel zažádáno o změnu Game ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky nebo přímo o danou změnu. Pokud má hráč úmyslně vyplněné špatné Game ID, hráč může být potrestán i ročním banem na všechny ligy a turnaje pořádané portálem PZ.

2.5.  Kapitán týmu má navíc povinnost vyplňovat u jednotlivých zápasů soupisku týmu pro daný zápas a nahrávat screenshoty k zápasům.

2.6.  Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.

2.7.  Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (Záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).

2.8. Na odehrání kola je stanoven maximální čas 45 minut (15 minut čekání + 30 minut na odehrání). Pokud byl výsledek zápasu nahlášen nesprávně vaším soupeřem, máte 10 minut na nahlášení protestu (pouze v případě, že máte uloženy screeny ze všech zápasů).

2.9. Během turnaje mají hráči povinnost mít zapnutý CrossPlatform - Play (Options > Gameplay).

2.10. Tým kvalifikovaný do finálového turnaje série, musí finálový turnaj odehrát v soupisce z posledního kvalifikačního turnaje, kde získal nějaké body v nadpolovičním většině.

3) Zákazy

3.1.  Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i úpravu v ovladačích grafiky.

3.2.  Je zakázáno využívání bugů hry.

3.3. Sledování jednotlivých zápasů je zakázáno. Výjimka je pouze tehdy, pokud se obě dvě strany na sledování shodnou. 

3.4. Smurfing (hráč se vydává za jiného konkrétního hráče, využívá jeho přezdívku popř. Game ID) je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

3.5. Hostování je zakázáno pouze v případě, že se jedná o turnaj s věcnou cenou (finanční odměnou atp.) o výjimce může rozhodnout pouze admin daného turnaje. V žádném případě nemůže hostovat hráč, který v daném turnaji o ceny je již v jiném týmu.

4) Admini a tresty

4.1.  Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID v profilu admina.

4.2.  O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot. 

4.3.  Admin může klanu udělit výjimečný trest, případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4.  Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

4.5. Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

4.5.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

4.5.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče)

4.5.3. Cheating (+ ban hráče)

4.5.4. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone (záleží na rozhodnutí admina)

4.5.5. Neuposlechnutí na odpojení hráče ze spectator modu. Platí v případě, pokud je daný hráč registrovaný v turnaji s týmem, který sleduje. V druhém případě pokud je registrovaný s jiným týmem v turnaji, tak je jeho tým z turnaje vyřazen. Hráči uploadují důkazy v podobě screenshotů, kde bude jasně vidět žádost na odpojení hráče ze spectator modu. Pokud hráč ve spectator modu není vůbec registrovaný v daném turnaji obdrží ban.

4.5.6 Za úmyslné napojení do týmu k soupeři (může být trestáno i banem – záleží na posouzení admina)

5) Obecná ustanovení

5.1.  Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

5.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.

5.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

5.4. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

5.5. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořádaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

5.6. Za nepotvrzení výsledku v zápase obdrží kapitán týmu ban na 7 dní, pokud se tento prohřešek bude opakovat v krátké době, bude následující ban delší.

5.7.  Turnaje se mohou zúčastnit pouze týmy, kde všichni hráči budou CZ/SK.

5.8. Pokud je ze strany pořadatele turnaje zajištěn oficiální stream turnaje, mají hráči nebo kdokoliv jiný zakázáno streamovat daný turnaj. V opačném případě může být turnaj streamovaný, kontaktujte však  admina turnaje.

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
1.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.