Přejít k hlavnímu obsahu

Tipsport COOL Liga - pravidla pro CS:GO

V případě ligy zařazené do MČR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČR body) jsou MČR pravidla (sekce "Pravidla účasti týmu na MČR") nadřazena obecným pravidlům. 
Pokud tým zjistí porušení pravidel již během hraného zápasu, je povinen pozastavit zápas a neprodleně kontaktovat admina. Prosíme, aby nahlášení porušení pravidel nebylo odkládáno až po odehrání zápasu, čímž mohou vzniknout zbytečné komplikace. 
PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla"). 
Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

Tipsport COOL liga pravidla ve hře Counter-Strike: Global Offensive 

 1. Účast v Tipsport COOL lize (dále jen liga, platí pro 1. a 2. ligu) 

1.1          Je nutné odehrát ligu pod organizací nebo týmem, pod kterým se daná soupiska hráčů kvalifikovala. Pokud se kvalifikoval tým bez organizace, musí do termínu minimálně týden před začátkem hlavní části získat podporu stávající organizace.

1.2          Maximální počet hráčů na soupisce během kvalifikací a následně i hlavní části je 8. Sestava tvořena 5 hráči + koučem + dvěma náhradníky. Kouč, je považován za plnohodnotného člena týmu a jako takový se může kdykoliv účastnit jakéhokoliv zápasu daného týmu. Náhradníci mohou zastoupit hráče v ligových zápasech.

1.2.1       Hráči i trenér jsou pevně zapsáni na těchto pozicích a není možné je přesouvat (hráč na náhradníka/trenéra a naopak).

1.3          Slot v hlavní části Ligy je definován alespoň třemi stejnými hráči z kvalifikačního turnaje (za plnohodnotného hráče soupisky se považuje náhradník i kouč), ve kterém se daný tým kvalifikoval do hlavní části ligy, a tito hráči v něm byli zapsáni na turnajové soupisce (nebyli tedy hostem). Zmínění hráči musí reálně odehrát zápasy svého týmu v hlavní části ligy, ať už z pozice hráče sestavy či týmového kouče/náhradníka. 

1.4          Pravidlo s účastí alespoň 3 stejných hráčů platí i pro týmy, které do hlavní části dostaly přímý invite nebo si zajistili postup z předešlé sezóny.  

1.5          Hostování vhlavní části Ligy je povoleno maximálně na 2 herní dny stím, že každou mapu může hrát na soupisce pouze jeden host. 

1.6          Změna soupisky – je možná v průběhu ligy nebo v přestupových obdobích.

1.6.1       V přestupových obdobích (termíny přestupových období jsou: (8.3.-15.3.), (30.5. - 6.6.), (5.7. - 11.7.), (13.9. - 19.9.)) mohou týmy měnit libovolný počet hráčů, rovněž se koncem termínu přestupového období resetuje pravidlo tří kvalifikovaných hráčů pro týmy, které setrvávají v lize z předchozí sezóny.

1.6.2       Slot v lize náleží organizaci, nikoli hráčům. Pokud tým nebyl v době kvalifikace pod organizací, slot náleží kapitánovi týmu. Slot není možné prodat nebo přepustit jiné organizaci.

1.6.3       V průběhu hlavní části Ligy může dojít až ke dvěma změnám hráčů soupisky za jiné hráče stím, že hostování není bráno jako změna soupisky. Zároveň musí být stále zachováno pravidlo o 3 stejných hráčích z kvalifikačního turnaje, kde se daný tým kvalifikoval do hlavní části ligy.

1.7          Pokud se tým nemůže dostavit ke svému zápasu v požadovaném složení, tak má v daném kole kontumaci.   

1.8          Hráči nemohou reprezentovat v jednom okamžiku dvě různé organizace (platí i v případě hostování).

1.8.1       Hráč, který již odehrál kvalifikaci s týmem, který v ní postoupil, nemůže znovu danou kvalifikaci odehrát (platí i pro týmy, které se do ligy dostaly přes pozvánku nebo v lize setrvávají). 

1.9          Nahlášení hosta nebo změny soupisku musí proběhnout ne později, než 24 hodin před zápasem, ve kterém má host/nový hráč nastoupit.

1.9.1       Admin může pro toto pravidlo udělit výjimku v případě závažných nepředvídatelných okolností (zranění, rodinné důvody, NE nemoc, NE zdržení na cestě z práce).

1.10        Hráči/týmy se zavazují dodržovat a respektovat stanovená pravidla chování v lize. Pravidlo se vztahuje, ale není omezeno, na: 

 • Dochvilnost hráčů, tj. příchod na určené místo v daný čas a podobně; 
 • jejich reprezentativní stav, tj. oblečení organizace pod kterou hrají;
 • respektování pokynů pořadatele/ů;
 • ochota se podílet na přípravě reportáží z akce. 

1.11        Tipsport COOL Liga vs. MČR bodování – pokud se chce tým, který je již uvedený v MČR klasifikaci účastnit Ligy, musí nést stejný název, jinak se jedná o přestup do nového týmu a hráči ztrácejí své body. Zároveň se všichni hráči na soupisce týmu v Lize musí shodovat s hráči na MČR soupisce daného týmu.  

 1. Formát zápasů 

2.1          Zápas se hraje formou 5 proti 5. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4. 

2.2          Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku (myšlen čas, který upřesní admin nejméně s hodinovou rezervou), bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 16-0.

2.2.1       Pokud se hráči dohodnou se soupeřem a začnou hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba, aby veškerá komunikace probíhala na dedikovaném discordu ligy.

2.3          Hraje na dvě vítězné mapy (BO3) se systémem MR15. Tzn. po 15 kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává" - není nutno odehrát všech 30 kol ani 3 mapy. Každá fáze ligy má ovšem svůj herní systém, ten bude přesně specifikován v detailech turnaje (BO3, BO5 finále a podobně.) 

2.4          Stejné pravidlo platí i pro zápasy play-off. 

2.5          V případě remízy 15-15 se hraje prodloužení do doby, než jeden z týmů vyhraje 4 ze 6 kol. Prodloužení je formátem MR3, startmoney $16,000.

2.6          V případě ligy může admin udělit týmu výjimku a přesunout termín zápasu, pokud má daný tým v programu účast na důležité offline nebo zahraniční akci.

 1. Formát ligy 

3.1          Tipsport COOL liga je rozdělena na dvě ligy.

3.2          1. a 2. liga jsou omezeny pro 8 týmů a hrají se systémem každý s každým 1x BO3.

3.3          Finále 1. ligy se účastní 4 nejlepší týmy.

3.4          5. až 8. tým ze 2. ligy hrají o udržení v lize se dvěma týmy z kvalifikace. 7. a 8. tým hrají o udržení se v první lize s 1. a 2. týmem ze druhé ligy. Baráž se hraje ve formátu GSL skupiny.

3.5          O umístění v lize rozhodují:

 • Získané body týmu (3 za vítězství 2:0, 2 za vítězství 2:1, 1 za prohru 1:2, 0 za porážku 0:2).
 • V případě bodové shody celkový rozdíl vyhraných a prohraných kol.
 • V případě shody rozdílu kol rozhodují vzájemné zápasy.

3.6          V případě vyloučení nebo odstoupení týmu z ligy budou všechny zápasy týmu v lize kontumovány.

 1. Povinnosti a práva hráčů

4.1          Každý hráč musí mít registrováno své STEAM ID v příslušné lize a zaslat adminům ligy svou fotografii. Pokud má uživatel zažádáno o změnu STEAM ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně. 

4.2          Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.) 

4.4          Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky dodané před turnajem a vedené v MČR slotu. 

4.5          Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné STEAM ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu. 

4.6          Kapitán každého týmu je povinen potvrdit svoji účast.

4.7          Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Je možné další kolo odvolání k pořadateli. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. O rozsahu trestu rozhoduje admin. 

4.8          Vytváření neopodstatněných protestů k zápasu bez udání přesného popisu nebo důkazů je zakázáno. Za otevření takovéhoto protestu může být kapitán potrestán banem až na 30 dní. 

4.9          Hráči jsou povinni mít ingame nick shodný s nickem na serveru.

4.10        Hráči během zápasů nesmí sledovat stream, diskutovat v chatu, po zápase nesmějí před doběhnutím delay streamu psát výsledky v chatu a jinak komunikovat.

 1. Smurfing a hostování 

5.1          Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku, popř. STEAM ID) je přísně zakázáno. 

5.2          Hostování – hráč hraje pod svým STEAM ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč, je v uvedeném rozsahu povoleno. 

5.3          V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, tým může být diskvalifikován.  

 1. Servery 

6.1          Zápas se musí odehrát na přiřazeném PLAYzone serveru.

6.2          Při výpadku hráče se hra pauzuje na konci kola, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 5 minut na mapu. Je potřeba rozlišovat technickou a taktickou pauzu.

6.3          Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat. 

6.4          Pauzuje se příkazy !tech a !tac. Při zadání !pause bude hráčům oznámeno, že je potřeba nastavit !tech pro technickou pauzu, nebo !tac pro pauzu taktickou.

6.4.1       Taktické pauzy má tým k dispozici 4 na mapu a každá trvá 30 sekund.

6.4.2       Technická pauza funguje jako doposud a pro zahájení hry je potřeba zadat !unpause od obou týmů.

 1. Mapy 

7.1          Ohledně škrtání map vždy informuje předem jeden z adminů.

7.2          O tom, kdo začíná, za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu.

Ligové mapy jsou následující: 

 • de_mirage 
 • de_inferno 
 • de_overpass 
 • de_ancient 
 • de_nuke 
 • de_dust2 
 • de_vertigo 
 1. Zákazy 

8.1          Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, anebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i nepovolenou úpravu v ovladačích grafiky. 

8.2          Je zakázáno používat vlastní modely hráčů. Skinchanger je ZAKÁZANÝ, porušení tohoto pravidla se bude trestat nejprve týdenním banem jako upozornění, po opakovaném používání tohoto programu může být udělen trest vyšší. 

8.3          Je zakázáno využívání bugů hry, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou (vysazením od spoluhráče). 

 1. Admini a tresty 

9.1          O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, GOTV, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z TS ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky). 

9.2          Admin může týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže nebo ponížit prizepool či částku, kterou týmy získávají v rámci účasti v lize (pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. 

9.3          Zápas může být ze strany admina kontumován v případě, že dojde k následujícím situacím:

 • Jeden a více nepovolených hostů v zápase; 
 • Smurfing (+ případné vyřazení z ligy/ban hráče);
 • Cheating (+ ban hráče);
 • Včas nenahlášené soupisky nebo změny v soupisce; 
 • Nepovolené restartování mapy/zápasu po jeho zahájení;
 • Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone; 
 • Opakované pauzování zápasu mimo stanovenou dobu. 

9.4          Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně. 

9.5          Proti rozhodnutí admina se lze odvolat, viz bod 4.7.

 1. Závěrečná ustanovení 

11.1        Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce 

11.2        Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců 

11.3        Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní) 

11.4        Je třeba se na turnajích řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebude PLAYzone, jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy individuálně prošetřeny a na základě shromážděných důkazů i míry jejich dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu. 

 • Úmyslná prohra 
 • Pokus o podplacení 
 • Fixlování se sázkami 
 • Vyhrožování 
 • Další situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat 

11.5        PLAYzone převádí VAC bany udělené na steamu pro hru Counter Strike: Global Offensive, u kterých je zřetelně prokázáno, že VAC ban je opravdu na CS:GO a STEAM ID bylo hráčem používáno na PLAYzone. 

11.5.1    PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating a jiné závažné prohřešky z respektovaných domácích i zahraničních portálů (FACEIT, ESEA, GRUNEX atd.), jejichž délka se v plné délce převádí. 

11.6        Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban). 

11.7        Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se civilizovaných pravidel chování. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje. 

11.8        Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořádaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně. 

11.9        Urážlivé, nevhodné nebo rasistické názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminově rozhodnutí). 

11.10     Společnost PLAYzone si vyhrazuje plné právo na streamování lig a akcí. 

11.11     Streamování hráči nebo jinými subjekty není povoleno.