Přejít k hlavnímu obsahu

Tipsport CS:GO MČR pravidla

Tipsport MČR bodování pro sezónu 2022 

 

Pravidla účasti týmu na MČR jsou platná ode dne 1. 1. 2023. V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na kontaktní osobu hlavního administrátora nahlik@playzone.cz.

 1. MČR sezóna 2023
  1. 2. MČR sezóna 2023 ve hře CS:GO je časovým obdobím, ve kterém mohou týmy sbírat body do MČR bodování – Kvalifikační cyklus
   • Kvalifikační cyklus je aktivní od 1. 1. 2023 (včetně) a bude uzavřen 31. 10. 2023 ve 20:00
   • 8 nejlépe umístěných týmů v době uzávěrky MČR bodování postupuje na finálové eventy Tipsport MČR CS:GO
     
 2. Turnaje v MČR sezóně
  1. Turnaje Road To MČR
   1. 3 turnaje pořádané PLAYzone:
    • Tipsport CS:GO Praha I
    • Tipsport CS:GO Bratislava
    • Tipsport CS:GO Praha II
  2. Řídí se obecnými pravidly pro hru CS:GO (https://www.playzone.cz/obecna-pravidla-csglobal-offensive), kterým jsou nadřazena MČR pravidla
  3. Další lokální turnaje
   1. Momentálně další lokální turnaje do MČR klasifikace nespadají
  4. Zahraniční turnaje
   1. Turnaj musí být na webu https://liquipedia.net/ veden jako rating A-Tier a lepší, a musí se jednat o finálovou část turnaje (kvalifikace se zde nepočítají)
   2. Z ESEA League body lze získat v pouze divizích:
    • ESL Challenger League
    • ESEA Season: Advanced Division
   3. Pro započtení bodů musí ESEA League a další zahraniční turnaje skončit do data uzavření MČR klasifikace.
   4. Pokud tým již vypadl z turnaje a umístil se na bodovém místě, ale turnaj neskončil do data uzavření klasifikace, body budou týmu přičteny
     
 3. MČR sloty
  1. MČR slot je definován právoplatnou organizací se soupiskou uvedenou v Tipsport MČR klasifikaci
  2. Tým je v rámci MČR slotu tvořen skupinou uživatelů stránky www.PLAYzone.cz za účelem účasti v týmových soutěžích zařazených do MČR klasifikace
   1. Tým může být tvořen maximálně 5 hráči, trenérem a dvěma náhradníky.
   2. Žádný hráč nemůže být součástí dvou týmů najednou a pokud nastoupí v jiném, než jehož je součástí, automaticky se jedná o přestup, při kterém přichází o veškeré své body (pokud přestup nebyl nahlášen během přestupového období)
   3. Trenér je právoplatným hráčem, může tedy odehrát zápasy z pozice hráče. Pro započtení MČR bodů do finálního sčítání musí však být na pozici trenéra minimálně v jednom z předchozích MČR turnajů v dané sezóně a zároveň být u týmu veden jako trenér.
  3. Vlastníkem každého MČR slotu je právoplatní organizace. Majitel organizace se nemůže měnit za účelem získání MČR slotu, který v takové situaci propadá
   1. Právoplatná organizace je definována jako právnický subjekt působící na esportové scéně dobu delší než 3 měsíce (počítáno od účasti na prvním turnaji v rámci Road to MČR) s plnohodnotnou webovou prezentací obsahující informace o soupisce a podporovaných titulech
   2. Každý kvalifikovaný nebo dosazený tým do uzavřené kvalifikace či finále dané Road to MČR, musí být do data uzavření soupisek pro danou Road to MČR členem právoplatné organizace
  4. MČR slot nesmí být v žádném případě mezi organizacemi převáděn, prodáván, ani jinak vyměňován
    
 4. MČR bodování
  1. Tabulku Tipsport MČR klasifikace naleznete zde
  2. Rozdělení bodů pro tuzemské a zahraniční turnaje naleznete zde
  3. Všechny získané body v turnaji patří jednotlivým hráčům týmu i zaštiťující organizaci
   1. 50 % bodů se rozdělí mezi hráče registrované do turnaje (hráči ze základní soupisky + trenér, nikoli náhradníci nebo hosté)
   2. Zbylých 50 % patří organizaci
  4. Tým může získat body z domácích turnajů a také z vybraných zahraničních turnajů. Ze zahraničních turnajů získat maximálně tolik bodů, co z domácích turnajů
  5. Při přepočtu nemůže mít tým více bodů ze zahraničních soutěží než z domácích, body se zpětně nepřipočítávají
  6. Přepočty MČR bodů z pravidla probíhají po jednotlivých zastávkách a přestupových obdobích.
    
 5. Transferová období
  1. Během roku budou celkem 3 přestupová období:
   • 1. přestupové období: 10.4. až 16.4. 23:59
   • 2. přestupové období: bude doplněno
   • 3. přestupové období: bude doplněno
  2. Přestupy během přestupových obdobích lze nahlásit pouze skrze formulář, který bude vždy na začátku daného přestupového období zveřejněn ze strany pořadatele
   1. Jakékoli jiné nahlášení přestupu nebude bráno jako platné
  3. Pokud hráč opustí tým během přestupových období, odnáší si všechny své body
  4. Odchod hráče může nastat i kdykoliv mimo přestupové období, v takovém případě však hráč i organizace o všechny body daného hráče přichází
  5. Hráč se při přestupových obdobích může stát „volným hráčem“, kdy opustí MČR slot a odnáší si s sebou všechny své hráčské body. Jako volný hráč se musí do ukončení posledního přestupového období k nějakému MČR slotu přiřadit, jinak o všechny své hráčské body nenávratně přichází
  6. Volná hráč se může připojit k existujícímu MČR slotu i mimo přestupové období a přenáší si všechny své MČR body
  7. Pokud volný hráč nastoupí za tým bez organizace, tak se dané přerozdělení bodů aplikuje až ve chvíli, kdy by daný tým postoupil do dalších částí turnaje
  8. Pokud je hráč členem nějakého MČR slotu a není veden jako volný hráč, platí i pro otevřené kvalifikace, tak: 
   1. Nastoupí za tým, který má platnou organizaci, tudíž se stává členem daného týmu a aplikuje se dané přerozdělení MČR bodů
   2. Nastoupí za tým, který nemá platnou organizaci, tudíž se stává členem daného týmu v momentě, kdy se tým kvalifikuje do dalších částí turnaje
     
 6. Pozvánky do turnajů
  1. Během roku budou celkem 4 uzávěrky soupisek:
   • Uzavření soupisek pro Tipsport CS:GO Praha l
    • Pozvané týmy: 02.03.2023, 18:00
    • Kvalifikované týmy: 15.03.2023, 12:00
   • Uzavření soupisek pro Tipsport CS:GO Bratislava
    • Pozvané týmy: bude doplněno
    • Kvalifikované týmy: bude doplněno
   • Uzavření soupisek pro Tipsport CS:GO Praha ll
    • Pozvané týmy: bude doplněno
    • Kvalifikované týmy: bude doplněno
   • Uzavření soupisek pro Tipsport MČR CS:GO: bude doplněno
  2. Nejlepších 10 týmů dle aktuálního stavu MČR klasifikace bude osloveno k nahlášení soupisky pro danou zastávku. Následně proběhne přepočet bodů, díky kterému se určí týmy, které budou pozvány
  3. Pro pozvané týmy platí uzavření soupisky a nemožnost účastnit se kvalifikačních turnajů, v případě porušení bude dané organizace pozvánka odebrána a bude nahrazena dalším týmem v pořadí
   1. Hráči, kteří jsou součástí přímo pozvaných týmů/organizací nebo již kvalifikovaných týmů, nahlášených soupisek do dílčích finálových turnajů MČR, se nesmí účastnit kvalifikačních turnajů stejného dílčího MČR za jiné týmy. Ani jako hosté
  4. Při bodové shodě 2 týmů
   1. Postupuje tým s větším počtem bodů získaných v rámci série Road to MČR
   2. Rozhoduje výsledek posledního vzájemného zápasu v Zápasovníku
   3. Rozhoduje dodatečně odehraný BO1 zápas
  5. Při bodové shodě 3 a více týmů
   1. Postupuje tým s větším počtem bodů získaných v rámci série Road to MČR
   2. Rozhoduje výsledek posledních vzájemných zápasů
  6. Rozhoduje dodatečně odehraná skupina se zápasy BO1
    
 7. Speciální pravidla pro turnaje Road to MČR a Tipsport MČR CS:GO
  1. Kromě hráčů české a slovenské národnosti nebo těch, kteří na těchto územích mají svá trvalé bydliště, je v turnajích možné využít i zahraniční hráče v méně než polovičním poměru (2 pro CS:GO). Pro zahraniční hráče platí stejná bodová pravidla jako pro hráče z České a Slovenské republiky
  2. Hostování
   1. Nelze využít zahraničního hráče jako jednorázového hosta.
   2. Pokud tým využije jako právoplatně nahlášeného hosta služeb hráče, který je členem jiného MČR slotu, jedná se o přestup a daný hráč přichází o všechny své body. Toto pravidlo se vztahuje i na otevřené kvalifikace
   3. Volný hráč může být hostem jakéhokoliv týmu, aniž by přišel o svoje MČR body
   4. Zánik organizace
    1. V případě zániku organizace, jejího přechodu do neaktivity nebo ukončení podpory určitého titulu musí být změna činnosti oficiálně potvrzena jejím vedením. V takovém případě se kompletní sestava odpoutá od slotu organizace a hráči si odnášejí všechny své hráčské body, plus se mezi aktuální členy týmu rozpočítá 50 procent bodů organizace. Organizace se pak již nesmí do aktuálního ročníku MČR zapojit a její zbylé body propadají.
   5. Komunikace
    1. Hráči jsou povinni během turnajů Road to MČR a Tipsport MČR CS:GO komunikovat během hry výhradně na TeamSpeak/Discord serveru, který jim přidělí admin. Platí především pro uzavřené kvalifikace a následující části turnaje
    2. Všichni účastníci týmu, kteří se nachází na serveru, musí být přítomni s aktivní webkamerou na discordu/vMix callu, který jim přidělí admin. Platí především pro uzavřené kvalifikace a následující části turnaje
    3. V případě, že kterýkoliv z účastníků zápasu nebude hrát ze svého obvyklého místa (domov/kancelář/gaming house), je povinen to nahlásit adminovi daného turnaje před začátkem daného zápasu. 
    4. Na zpětné nahlášení nebude brán zřetel. Porušení bude trestáno individuálně.
      
 8. Dodatečné povinnosti a pravidla
  1. Organizace, která postoupí přes kvalifikační turnaje na finálový turnaj Tipsport CS:GO a odmítne odehrát svoje naplánované zápasy, bude vyloučena ze všech soutěží, kterých se účastní a zároveň vyloučena z bodování MČR pro daný rok pro všechny herní tituly
  2. PLAYzone s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu/doplnění pravidel během dané MČR sezóny