Měření krevního tlaku v hodinkách Samsung Galaxy Watch může pomoci pacientům s Parkinsonovou chorobou

15. 9. 2021 17:16
Samsung Galaxy Watch
i
Samsung Galaxy Watch
Zdroj: Samsung Electronics
Společnost Samsung přináší výsledky nedávného výzkumu, který publikoval prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology. Podle této studie může měření krevního tlaku na hodinkách řady Galaxy Watch pomáhat pacientům s Parkinsonovou chorobou účinně zvládat tzv. ortostatickou hypotenzi, tedy akutní stavy nízkého tlaku způsobené nedostatečným stahováním cév.

Ortostatická hypotenze je u pacientů s Parkinsonovou chorobou běžná a u seniorů, kteří navíc trpí kardiovaskulárními potížemi, zvyšuje riziko pádu. Časté měření krevního tlaku dokáže odhalit významné výchylky tlaku, a přispět tak k diagnostice a zvládání Parkinsonovy choroby.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 i nejnovější modely Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic disponují sofistikovanými senzory, které monitorují krevní tlak pomocí analýzy pulzní vlny (fyzická data snímají vestavěné senzory srdeční činnosti). Uživatelé můžou krevní tlak i další důležité údaje kontinuálně sledovat v aplikaci Samsung Health Monitor a sdílet je během konzultací s lékaři a zdravotníky ve formátu PDF.

Výzkumný tým střediska Samsung Medical Center pod vedením dr. Jin Whan Choa a dr. Jong Hyeon Ahna porovnal měření krevního tlaku z hodinek Galaxy Watch3 s hodnotami naměřenými tonometrem a vyhodnotil jejich přesnost. Podle této studie umožňují hodinky Galaxy Watch3 snadné, rychlé a spolehlivé měření krevního tlaku a upozorní na výchylky, přitom jsou výrazně praktičtější a pohodlnější než běžné tonometry.

Výzkum se uskutečnil ve skupině 56 pacientů s průměrným věkem 66,9 let. Na jedné paži se měřilo tonometrem, na druhé hodinkami Galaxy Watch3. Každému pacientovi změřili autoři výzkumu krevní tlak třikrát.

Samsung Galaxy Watch
i
Samsung Galaxy Watch
Zdroj: Samsung Electronics

Ukázalo se, že měření krevního tlaku pomocí Galaxy Watch3 a tonometru přináší srovnatelné výsledky. Průměr a směrodatná odchylka činily 0,4 ± 4,6 mmHg u systolického tlaku a 1,1 ± 4,5 mmHg u tlaku diastolického. Korelační koeficient (r) mezi oběma zařízeními dosáhl 0,967 u systolického a 0,916 u diastolického tlaku.

Výzkumný tým komentoval výsledky slovy: „Ortostatická hypotenze je běžný, ale závažný projev, který má na situaci pacientů s Parkinsonovou chorobou velký vliv. Je ji ovšem obtížné diagnostikovat jen pozorováním symptomů a může uniknout pozornosti i při běžném měření krevního tlaku.“ Ve zprávě týmu se dále píše: „Pokud bychom měli k dispozici chytré hodinky a mohli jimi měřit krevní tlak pacientů pravidelně, daly by se mnohé potenciální problémy objevit v raném stadiu. To by při léčbě a zvládání Parkinsonovy choroby znamenalo velkou výhodu.“

Studii prováděnou týmem dr. Choa a dr. Ahna publikoval ve svém posledním čísle prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology pod názvem “Validation of Blood Pressure Measurement Using a Smartwatch in Patients with Parkinson’s Disease”.

Měření krevního tlaku v současné době zajišťuje aplikace Samsung Health Monitor dostupná v následujících zemích: Rakousko, Austrálie, Brazílie, Belgie, Bulharsko, Chile, Chorvatsko, Česko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Hongkong, Maďarsko, Island, Indonésie, Irsko, Itálie, Korea, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Spojené arabské emiráty a Velká Británie.

Další informace o aplikaci Samsung Health Monitor a dalších vlastnostech hodinek Galaxy Watch4 naleznete zde a zde.

O autorovi:

Členem od: 16. 6. 2018
Celkový počet článků:
577

Doporučená videa: