Data mineři v updatu v8.30 odhalili možný návrat letadel do hry.