CS 1.6 Master series pravidla

Globální pravidla soutěží MASTER SERIES


#0 Základní pojmy
#1 Výzva a průběh zápasu
#2 In-eye dema a HLTV
#3 Hráči
#4 Server
#5 Zákazy
#6 Žádosti
#7 Protesty
#8 Admini Counter-Strike
#9 Soubory a jejich formáty
#10 Tresty za porušení pravidel
#11 Automatické operace soutěží
#12 Obecná ustanovení PLAYzone.cz

 

#0 Základní pojmy

0.1 Admin
-Admin je uživatel pověřený vedením PLAYzone.cz k řešení protestů a problémů v soutěžích.

0.2 Cheathunter
-Cheathunter je uživatel pověřený vedením PLAYzone.cz k prohlížení dem podezřelých z tzv. cheatingu. Dema a ostatní náležitosti mu jsou předány adminem, který řeší zápasy.
-Cheathunteři nebudou jmenováni u žádného konkrétního protestu.

0.3 Řídící osoba
-Řídící osoba je hráč jednoho z týmů, který ovládá server, popř. admin dané soutěže.
-Není-li tato osoba určena v komentářích zápasu, automaticky se jí stává clan leader klanu, který poskytnul server.

0.4 Klan
-Klanem se rozumí tým registrovaný v soutěži na webu PLAYzone.cz.
-Hráči klanu vystupují pod jediným souhrným názvem jako celek a to jak v zápasech, tak ve veškeré komunikaci probíhající na webu PLAYzone.cz.

0.5 Freezetime
-Freezetime je čas na začátku každého kola, kdy hráči nemohou chodit ani střílet. Jeho délka je definována ve specifikační tabulce ligy.

0.6 Konzole
-Vyvolává se klávesou ";" (pod ESC).
-V konzoli lze lze najít veškeré události, které hra zaregistrovala od jejího zapnutí.

0.7 Screenshot
-Screenshot je snímek obrazovky.
-Pro pořízení screenshotu lze využít nabindovaný příkaz "snapshot" (standartně na klávese F5).
-Screenshot konzole se provádí napsáním příkazy "snapshot" do konzole.
-Status screenshot je screenshot konzole s viditelným výpisem příkazu "status".

0.8 MR15
-MR (zkratka anglických slov max) označuje kolik kol má být odehráno za jednu stranu.
-MR15 označuje, že má být odehráno 15 kol za jednu stranu, po odehrání první strany se týmy prohodí, tým který dosáhne jako první po změně stran 16. bodu, vyhrál.
-V systému MR15 je remíza 15:15 platným výsledekem.

0.9 CL a WA
-CL (zkratka pro anglický výraz Clan Leader) je hráč, který řídí klan.
-WA (zkratka pro anglická výraz War Arranger) je hráč, který domlouvá zápasy.

0.10 HLTV a IN-EYE demo
-HLTV a IN-EYE (zkráceně IE,ie) dema jsou záznamy ze hry.
-HLTV a IN-EYE dema mají koncovku .dem.
-IN-EYE demo je záznam z pohledu hráče. Nahrávání lze započít příkazem „record nazev" do konzole a zastavit příkazem „stop". Takto nahrané dema naleznete ve složce se hrou (cstrike).
-HLTV demo je záznam hry pořízený speciální aplikací, v tomto záznamu lze přepínat mezi všemi hráči a sledovat je. V záznamu HLTV jde vidět chat pouze mrtvých hráčů.
-HLTV na serverech PLAYzone.cz je připojeno a záznam pořizuje automaticky, na ostatní jej lze připojit například přes stránku HLTV.org.
-Dema se přehrávají příkazem "viewdemo nazev" do konzole. Pro správné spuštění dema se musí nacházet ve složce cstrike.
-HLTV nelze dodávat místo IN-EYE dema.


0.11 Servery PLAYzone.cz
-CW servery (rezervovatelné i volně dostupné) provozované portálem PLAYzone.cz se ovládájí pomocí pluginu. Příkazy pro plugin naleznete v bodě 5.3.
-Na každém serveru je automaticky napojeno HLTV které nahrává.
-Záznamy z HLTV lze najít na FTP serverech uvedených u rezervací. FTP servery pro playzone.cz


#1 Výzva a průběh zápasu

1.1 Výzva
-Výzvu klanu může podat/příjmout pouze CL a WA klanu.
-Podáním/přijetím výzvy se zavazují oba dva týmy k odehrání zápasu. V opačném případě budou potrestány.
-Podanou výzvu není vyzývaný tým povinen přijmout.
-Vyzývající klan může nepřijatou výzvu zrušit.
-Je-li zápas vytvořen přes systém hledání zápasů, je klan, který zajišťuje server, povinen dodat informace nutné k připojení serveru nejpozději do 10 minut po plánovaném začátku zápasu do komentářů (pokud nebylo IP vyplněno již v systému hledání zápasů).

1.2 Nastoupení k zápasu
-Klan musí nastoupit k zápasu v minimálním počtu možným pro zahájení zápasu uvedeném ve specifikaci ligy nejpozději do 15 minut. V opačném případě mu bude udělen trest.
-Jakmile k zápasu nastoupíte, musíte jej dohrát v minimálním počtu hráčů uvedeném ve specifikaci ligy a to za jakýchkoli okolností (cheating, výpadek hráče a pod.).

1.3 Kontrola nastavení 32 bit
-Kontrola 32 bit probíhá pouze je-li tak uvedeno ve specifikacích soutěže.
-Každý hráč je povinen mít nastavenou barevnou hloubku na 32 bit.
-Kontrola probíhá na místě smluveném kapitány obou týmů a to hozením 2 SG (smoke granát) na jedno místo za účasti všech hráčů z obou týmů.
-Každý hráč je povinen si na smluveném místě pohledem do hozených SG pořídít screenshot pomocí nabindovaného příkazu "snapshot" (standartně na klávese F5) se zapnutou tabulkou hráčů a net graphem (příkaz net_graph 1,2 nebo 3).
-Dojde-li k odpojení hráče ze serveru během zápasu, nebo se do něj zapojí další hráč, je tento hráč povinen udělat v nejbližším možném okamžiku "smokescreen" hozením 2 smoke granátů na stejné místo. Nejvhodnější okamžik je např. začátek nového kola nebo čas mezi změnou stran. Pokud hráč nakoupí 2 a více granátů v kole za účelem pořízení smokescreenu a použije jej výhradně pro tento účel, nevztahuje se na něj v tomto okamžiku pravidlo o nakupování více než povoleného množství jednoho druhu granátu.

1.4 Nožové kolo
-Nožové kolo probíha pouze, pokud je tak uvedeno ve specifikacích ligy.
-Nožové kolo rozhoduje o tom, který klan začne za kterou stranu. Vítěz nožového kola má možnost vybrat stranu (T nebo CT).
-Jedinou povolenou zbraní je nůž a je zakázáno pokládat bombu.
-Je zakázáno lézt na vyvýšení místa a "překvapit" tak soupeře.Souboj se musí odehrát na zemi a je zakázáno ho úmyslně zdržovat např. útěkem.
-Před zahájením nožového kola se obě strany domluví na místě nožového kola a zda zahodí nebo si ponechají sekundární zbraně.
-Při porušení pravidel nožového kola jej vyhrává automaticky soupeř.

1.5 Zahájení zápasu
-Zápas může započít jsou-li oba týmy minimálně v minimálním počtu možným pro zahájení zápasu.
-Obě soupeřící strany jsou povinny zkontrolovat server a jeho nastavení (zejména příkaz "pause"). Následné reklamace nebudou brány v potaz.
-Řídící osoba je povinna před začátkem každé strany se přesvědčit, zda jsou oba týmy připraveny na hru (otázkou „ready?" apod.), oznámit plánované zahájení pomocí say („3x restart & LIVE" nebo podobnou) a právě 3x restartovat hru.

1.6 Pauzování

-Každý klan má nárok na jednu pauzu za zápas v maximální délce 5 minut.
-Pauzu lze započít jen na začátku kola ve freezetime (v AIM a AWP soutěžích 2 vteřiny po spawnu) a je nutno na ni soupeře upozornit (těsně před nebo po zapauzování) tak, aby minimálně jeden hráč soupeřova klanu toto upozornění viděl
-Zrušit pauzu smí pouze tým, který hru zapauzoval. Odpauzova hru lze pouze jsou-li oba týmy připraveny pokračovat ve hře (nutno ověřit otázkou „ready ?" nebo podobnou) nebo pokud vypršel čas pro pauzu. Pokud během pětiminutové pauzy nenastoupí klan v minimálním počtu hráčů nutného k dohrání zápasu, není možné dále pokračovat a bude se postupovat, jako by klan zápas nedokončil.

1.7 Pořízení dokumentace zápasu
-Ke každému zápasu je nutno dodat screenshoty stran. Ty se pořizují po odehrání/dohrátí strany za CT či T. Každý musí obsahovat viditelné skóre a tabulku hráčů.
-V každém zápase je poviností obou pořídit status screenshot z důvodu možného pozdějšího využití.
-Povinnost pořizování screenshotů mají oba dva týmy, dohody a nevědomost není brána ve zřetel.
-Screenshoty stran musí být k zápasu dodány do 48 hodin od začátku zápasu uvedeného na stránce zápasu.

1.8 Zadání výsledku
-Výsledek zápasu je pověřený zástupce klanu povinen zapsat ve webové správě do 48 hodin od času výzvy.
-Zadaný výsledek musí být doložen screenshoty stran.


#2 In-eye dema

2.1 Povinné nahrávání in-eye demo

-Hráč je povinen nahrávat od začátku zápasu (LIVE) do posledního kola, jakákoliv neúplnost dema bude hodnocena jako nedodání dema.
-Dojde-li k odpojení a opětovném napojení hráče na server, je tento hráč povinen pokračovat v nahrávání. V tomto případě může napojený hráč nahrávat až od následujícího kola.
-Každý účastník zápasu je povinen demo uchovat minimálně 72 hodin od začátku zápasu uvedeného na stránce zápasu.


#3 HLTV

3.1 Delay (zpoždění)
-HLTV musí mít nastaveno minimální zpoždění (delay) na 90 vteřin.
-Delay HLTV na serveru zjistíte výpisem příkazu "status".
-Špatně nastavené HLTV může řídící osoba vyhodit ze zápasu.

3.2 Nahrávání HLTV
-HLTV, které klan připojí, nebo je na serveru poskytnutého klanem, musí nahrávat a demo být po zápase 72 hodin dostupné. V případě že HLTV nenahrává, musí na to být soupeř upozorněn.

3.3 HLTV na serverech PLAYzone.cz
-HLTV na serverech PLAYzone.cz jsou připojována automaticky a záznamy her jsou volně dostupné, proto se pravidla v bodě 3.2 na tyto servery nevztahují.
-Záznamy z těchto serverů naleznete v bodě 0.11.

3.4 Identifikace HLTV
-Pro identifikaci HLTV pořizujte screenshot s dotazem na soupeře (např. "To je vaše hltv?"), jeho odpovědí a tabulkou hráčů. Tento screenshot slouží jako důkaz k žádosti o dodání HLTV dema.


#4 Hráči

4.1 STEAM ID
-Každý hráč je povinen hrát zápasy na tom STEAM ID, které má vyplněno ve svém profilu na webu PLAYzone.cz. Ve všech ostatních případech je hráč považován za hosta.

4.2 Hraní z herny
-Pokud se hráč chce účastnit ligových (soutěžních) zápasů z herny, je důležité tuto skutečnost nahlásit příslušnému adminovi (dodat webové stránky herny, IP adresu/y, STEAM ID a kontakt na obsluhu herny), který ke klanu přidá tzv. poznámku admina.
-Pozdější argumentace o hře z herny nebudou uznány.

4.3 Kontrola IP adresy
-Každý hráč může být zkontrolován pomocí IP adresy ze které hraje.
-Jako porovnání slouží log ze serveru PLAYzone.cz nebo screenshot konzole s výpisem „rcon status" nebo screenshot konzole s výpisem "pzstatus" (platí pouze pro servery PLAYzone.cz) a log na webu PLAYzone.cz,

4.4 Povolení hosta 
-Povolení se týká jen jednoho konkrétního zápasu a musí být napsáno jasně a srozumitelně pouze formou komentáře k zápasu. 
-Povolení typu „Přijetím výzvy povolujete hosta" nebo „Pokud přijdete na server povolujete hosta" v komentářích nebo poznámkách klanu nejsou povoleny. 
-Povolení se může udělit jednotlivých hráčům i více hráčům, je to však nutné jasně formulovat.      
-Povolení hosta je pouze jednostranné, tzn. každá strana si musí požádat o povolení zvlášť . 
-Zabanovaného se nesmí účastnit zápasu ani jako host za žádných okolností. V případě zjištění že hráčský účet je multiúčtem k zabanovanému účtu se postupuje stejně, jako by byl účet zabanován.
- Host v zápase je brán jako člen klanu, jeho chování, hra a případný cheating jsou brány jako provinění klanu, na reklamace typu "to jsme nevědeli" atp. nebude brán zřetel.

#5 Server

5.1 Zabezpečení a nastavení serveru
-Server musí být zabezpečen heslem proti hráčům, kteří se neúčastní daného zápasu. Nedoporučujeme heslo uvádět do komentářů u zápasu.
-Strana zajišťující server ručí za jeho správné nastavení (neplatí pro servery PLAYzone.cz)

5.2 Obecné nastavení serveru (CVAR)
sv_lan 0
pausable 1
mp_autokick 0
mp_autoteambalance 0
mp_buytime 0.25
mp_consistency 1
mp_c4timer 35
mp_fadetoblack 0
mp_flashlight 1
mp_footsteps 1
mp_forcecamera 2
mp_forcechasecam 2
mp_friendlyfire 1
mp_freezetime (tato hodnota je ve specifikaci každé soutěže)
mp_hostagepenalty 0
mp_limitteams 6
mp_logfile 1
mp_logmessages 1
mp_logdetail 3
mp_maxrounds 30
mp_playerid 1
mp_roundtime 1.75
mp_startmoney 800
mp_timelimit 0
mp_tkpunish 0
mp_winlimit 0
sv_aim 0
sv_airaccelerate 10
sv_airmove 1
sv_allowdownload 1
sv_allowupload 1
sv_clienttrace 1
sv_clipmode 0
sv_cheats 0
sv_gravity 800
sv_maxrate 25000
sv_maxupdaterate 101
sv_minrate 2500
sv_maxspeed 320
sv_stats 0
sv_region 3
sv_proxies 1
log on
allow_spectators 1
decalfrequency 60
edgefriction 2
host_framerate 0
allow_spectrators 1
sys_ticrate 1000


5.3 Nastavení PLAYzone.cz serverů a jejich ovládání
Config standardního playzone.cz serveru je k dispozici ke stažení v našem downloadu konkrétně ZDE

Příkazy do konzole:
pzhelp - Vypíše přehled všech příkazů
pzkick - Vypíše ID hráče, podle kterého lze kickovat
pzkick #ID - kickne hráče podle ID
pzkick nick - kickne hráče podle nicku
pzpause - zapauzuje hru
pzsay - say, který se vypisuje jako serverový (lze použít při pauze, kdy lze napsat pouze jednou)
Přikazy do say (chat pro všechny, nebo do konzole ve tvaru say přikaz)
pzrr - restart kola
pzrm - začátek zápasu
pzwarmup - nastavení hry na „rozehru"
pzaimawp - nastavení serveru na AIM/AWP
pzmatch - nastavení hry na zápas
pznázevmapy - změní mapu (např pzdust2, pzcbble; výpis všech map naleznete pomocí příkazy pzhelp v konzoli)
pzpause - zapauzuje/odpauzuje hru a vypíše čas
pz6k - nastaví server se startmoney 6000

5.4 Příkaz thetime
-Nelze-li na serveru využít amx příkaz thetime, klan může odmítnout na serveru hrát, to však musí oznámit ještě před začátkem zápasu, na pozdější protesty nebude brán zřetel.

5.5 Výpadek serveru
-Dojde-li k výpadku serveru, odehraje se zbytek zápasu na náhradním serveru, na serveru dle dohody zúčastněných stran nebo postup určí admin dané soutěže.
-Pokud dojde k pádu do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), odehrají se zbývající kola
(s „mp_startmoney 6000") a oba výsledky se sečtou.

5.6 Log ze serveru a zjištění IP adres
-Log ze serveru bude uznán jako doplòující důkaz jen v případě, že se jedná o server PLAYzone.cz. U těchto serverů je zaručen nezměněný obsah souboru se záznamem ze serveru díky tomu, že k těmto souborům mají přístup jen vybraní admini soutěží.
-O využití logu rozhoduje admin.
-Informace o IP adresách hráčích lze získat pomocí příkazu "rcon status" nebo pomocí "pzstatus" na serverech PLAYzone.cz.


#6 Zákazy

6.1 Externí software
-Je zakázáno použití jakéhokoli externího software nebo scriptu (tzv. cheatu) ovlivòujícího vlastnosti hry Counter-Strike nebo zvýhodòujícího hráče oproti soupeřům (vztahuje se i na odstranění reklam ze serveru).

6.2 Modely postav a zbraní, textury,GUI a sprites
-Je zakázáno mít vlastní modely/skiny postav, zbraní nebo informace na obrazovce (např. náboje, zbraně, radar apod.; toto omezení se netýká tabulky se skórem a konzole).
-Je zakázáno mít jiné, než základní textury map.
-Povolené modely jsou:
Originální modely hráčů z CS1.6 nebo CS:Condition Zero
No Animation Models
HighFPS Models v1.03 ("Ballhead")

6.3 Zakázané sprayloga
-Je zakázano používat sprayloga, která by mohla hráče zmást (např. skiny hráčů, zbraní nebo částí mapy) nebo dát výhodu (spraylogo které ztěžuje zahlédnutí hráče stojící před ním).

6.4 Nakupování a povolené zbraně
-Je zakázáno používání a nákup shieldu - štítu. Při nechtěné koupi shieldu je hráč povinen shield neprodleně odhodit co nejblíže ke zdi, k rohu. Na finanční újmu není brán zřetel.
-Každý hráč smí koupit za jedno hrací kolo pouze 2x Flashbang, 1x SmokeGrenade, 1x HE. 
-Bližší informace o nakupování a povolených zbraních jsou uvedeny ve specifikaci soutěže.

6.5 Nastavení render módu
-Je zakázáno mít nastaven jiný video rendering než OpenGL (nastavení změníte po zapnutí hry v options/video/rendering).

6.6 Zakázané příkazy
developer 1 nebo 2
gl_monolight 1
gl_picmip 1,2,3

6.7 Zakázané pozice na mapách
de_dust2 [1] [2] [3] [4] [5] [6](na obr. 2 nesmi na sobe stat 2 hraci; na obrazku 3 je zakazano "poskakovat" - viz. obrazek 5 a 6
de_nuke [1]

6.8 Bugy map a hry
-Je zakázáno využívání jakýchkoliv chyb map (tichá bomba - bomba po položení není slyšet, tichý defuse, flashbugy, dívání se "pod stěnami", vyhazování se skrz strop, boostování hráčů, chození po neviditelných texturách, překlikávání medzi hráčema cez death kameru aj.).
-Mapy musí být měněny malými písmeny (např. DE_duST2,aIM_AWp je zakázáno).

6.9 Pokládaní bomby
Je zakázáno položit bombu tak, že není vidět nebo slyšet, nebo ji nemůže zneškodnit jediné CT.

6.10 Používaní say
-Je zakázáno využívat say k věcem jiným než týkajících se průběhu zápasu.
-Je zakázáno urážet soupeře či se chovat jakkoliv nevhodně.
-Rasistické a národnostní podněty budou trestány obzvláš e tvrdě (toto pravidlo je uplatńováno i na protesty a komentáře u zápasu).


#7 Žádosti

7.1 Žádost
-Jediný správný způsob podání žádosti je přes funkci "podat žádost".
-Žádosti v komentářích nejsou považovány za žádosti.
-Chybí-li u zápasu screenshoty s výsledky obou odehraných stran, žádosti o dodání dem a smoke screenů jsou neplatné.

7.2 Čas na podání žádosti
-Žádost lze podat nejpozději 12 hodin od začátku zápasu uvedeného na stránce zápasu.

7.3 Obsah žádosti
-Žádost musí obsahovat jednoduché sdělení koho a o co ho žádáte. Je-li to nutné, musí být podložena důkazem.

7.4 O co lze požádat
-O dodání in-eye dema (v jednom zápase můžete požádat o dodání IE dema maximálně 3 hráče soupeřova týmu).
-O dodání HLTV dema.
-O dodání screenshotu prokazujícího použití 32 bit (v jenom zápase můžete požádat o dodání tohoto screenshotu maximálně 3 hráče soupeřova týmu)

7.5 Povinnosti žádaného
-Žádaný hráč/klan je povinen do 48 hodin od podání žádosti dodat požadovaný materiál na stránku zápasu v podobě nahraného souboru na web PLAYzone.cz nebo jako externí odkaz odkazující na dostupné umístění souboru.
-Admin může prodloužit čas na dodání nebo uznat materiál, který byl dodán po vypršení času pro jeho dodání


#8 Protesty

8.1 Protest
-Protest je funkce, kterou můžete upozornit admina na soupeřovo počínání "mimo pravidla" (např. nedodání dema ve stanoveném limitu nebo nepovolený say soupeře).
-Protest nelze podat proti vlastnímu týmu 
-Protest lze podat nejdříve 12 hodin od plánovaného začátku zápasu uvedeného na stránce zápasu.
-Chybí-li u zápasu screenshoty s výsledky obou odehraných stran, bude protest ignorován (to neplatí pro zápasy, které nebyly z v pravidlech popsaných důvodů dohrány).
-Je-li to vhodné, nebo dokonce nutné, připojte k protestu důkazní materiál, který pomůže adminovi v řešení protestu.

8.2 Formulace protestu
-Do protestu je nutno jasně a jednoduše popsat problém, proti kterému protestujete.
-Do jednoho protestu lze rozepsat více problému. Naopak, jeden problém je nutné popsat pouze v jediném protestu.
-Protest podávejte klidní a s čistou hlavou. Zmatené a nesprávně podané protesty mohou být adminem ignorovány.
-V protestu neuvádějte jaké by mělo být řešení problému (např. kontumace v náš prospěch, soupeř by měl dostat -4 body, aj.).

8.3 Důkazy
-O relevantnosti důkazů a jejich využití rozhoduje admin.
-Jako platné důkazy jsou považovány:
HLTV demo ze zápasu
in-eye demo libovolného hráče točené během zápasu
log ze serveru PLAYzone.cz
screenshot s tabulkou hráčů
screenshot z konzole s výpisem příkazu „status" nebo „rcon status" nebo "pzstatus" (PLAYzone.cz servery)
-Jako neplatné důkazy jsou považovány:
screenshoty a logy z instant messengerů
screenshoty bez tabulky hráčů
logy z jiného serveru než PLAYzone.cz
-PŘI PODÁVÁNÍ PROTESTU O HOSTINGU SOUPEŘE JE VŽDY NUTNÉ PŘIPOJIT STATUS SCREENSHOT

8.4 Kontrola dema cheathunterem
-V případě pocitu, že soupeř použil nepovolený software, máte možnost podat protest na zkontrolování soupeře cheathunterem.
-V protestu je NEZBYTNÉ uvést o jakého hráče se jedná, o které demo se jedná a vypsat časy (minimálně 3), o kterých si myslíte že cheating dokazují.
-Admin řešící daný zápas předá demo společně s časy cheathunterům, kteří jej zhodnotí a vydají verdikt. Jméno žádného cheathuntera nebude nikde uvedeno a protest je třeba řešit jen s adminem daného zápasu.

8.5 Hostování
-Host je každý hráč, který v době plánovaného začátku zápasu nepatří do týmu, nebo hráč pravidly definován jako host.

8.6 Kicknutí/Vykopnutí ze serveru a restart serveru během zápasu
-V případě, že dojde k restartu serveru nebo k vykopnutí některých hráčů, bude v případě neprokázání restartu/vykopnutí ze strany jednoho z klanů nebo hráčů s nimi spojených nařízeno pokračování zápasu se startmoney 6000.
-V případě prokázání spojitosti mezi restartujícím/kickujícím a některým z klanů, bude zápas zkontumován ve prospěch soupeře.
-V případě restartu „nezvaného hosta" na serveru je důkaz log ze serveru PLAYzone.cz nebo screenshot výpisu přikazu status/rcon status/pzstatus.

8.7 Přepojení hráče
-Dojde-li k přepojení hráče během "LIVE" k soupeři nebo do spectator modu, je tento hráč povinen se okamžitě odpojit ze serveru a znovu napojit a pokračovat ve hře za svůj tým.
-Jako důkaz o přepojení soupeře slouží demo (IE nebo HLTV) nebo screenshoty s tabulkou hráčů.

8.8 Opuštění serveru
-Opustí-li klan server během "LIVE" tak, že na něm zůstane méně hráčů než je minimální počet pro dokončení zápasu, má soupeř nárok na kontumaci nedohraných bodů.
- Klan, který opustí server během "LIVE" nemá nárok na vyžádání soupeřových IE dem, smoke testů a HLTV.
-Nejlepší důkaz je screenshot s tabulkou hráčů a výpisu příkazu thetime do say.

8.9 Opakování a zrušení zápasu
-Admin má právo nařídit opakování zápasu, není-li možné určit výsledek zápasu.
-Admin má právo zápas zrušit, uzná-li to jako vhodné řešení zápasu, nebo shodnou-li se na tom obě zúčastněné strany.


#9 Admini Counter-Strike

9.1 Hlavní admin
-Hlavní admin má za úkol řešit komplikované protesty, stížnosti na ostatní adminy a zajišťovat vše potřebné pro probíhající a plánované turnaje.

9.2 Přítomnost admina na serveru
-Kdokoliv z adminů má přístup na jakýkoliv server, pokud tam právě neprobíhá CW, na které nebyl pozván.
-Admin na serveru může vykonávat i dozorčí činnost. Pokud bude klanem nebo klany požádán, aby dělal dozor nebo ovládal server, může být admin na serveru přítomen a to pouze jako spectator a nesmí do hry jakkoliv zasahovat, pokud nejsou porušována pravidla či neovládá server.
-Pokud si nejste jisti, že daný hráč s nickem admina je opravdu admin, napište danému adminovi pomocí instant messengeru nebo PM na webu PZ. Admin je povinen potvrdit svou totožnost. Pokud okamžitě nebo maximálně do jedné minuty totožnost nepotvrdí, můžete jej ze serveru vyhodit.
-Není povoleno, aby během zápasu byl na server připojen jakýkoliv další člověk.
-Na serveru může být připojen kromě hrajících hráčů a HLTV pouze admin nebo cheathunter dané hry.

9.3 Admin řešící zápas

-Vše ohledně protestů (včetně posouzení cheatingu) řešte s adminem, který je uveden v hlavičce zápasu. Má o zápasu největší přehled.

9.4 Stížnost na admina
-Každý klan má právo podat stížnost na práci admina u svého zápasu. Stížnost musí být podložena objektivními důvody.
-Stížnost lze podat Hlavnímu adminovi soutěže.

9.5 Komunikace s adminy
-Komunikace s jakýmkoliv adminem PLAYzone.cz musí probíhat slušným způsobem. Nebude-li tomu tak, vystavujete se nebezpečí, že Vás admin bude nadále ignorovat nebo Vám udělí trestné body.
-Adminy oslovujte přímo a k věci. Vynechejte prosím otázky typu „jsi tam" atp. Na tyto není admin povinnen reagovat.
-Vyjadřujte se stručně a věcně, aby bylo snadné získat z Vašeho textu všechna potřebná fakta.

9.6 Způsoby komunikace s adminy
-Uživatelé PLAYzone.cz mají na výber jeden z následujících způsobů komunikace s adminem. Všechny mají své přednosti i nevýhody.
Soukromé zprávy - oficiální způsob komunikace. Všechny zprávy jsou dohledatelné a dá se jimi dokladovat ve sporných momentech. Všichni admini jsou povinni číst soukromé zprávy, stejně tak jako všichni uživatelé.
Instant messengery - myšleno ICQ, Jabber, .. Nejrychlejší způsob komunikace probíhající na bázi chatu dvou připojených uživatelů.
Kontaktni formulář - slouží k žádostem o změny profilu, ke stížnostem atd. Je to způsob nejpomalejší (zpráva musí projít procesem přijmutí a předání danému adminovi), zato nejvíce archivovaný. Zprávy v kontaktním formuláři se nemažou, ale ukládají.
Guestbook - na tento způsob komunikace nebude brán při řešení zápasů zřetel.


#10 Soubory a jejich formáty

10.1 Screenshoty
-Veškeré screenshoty dodávané za účelem dokázání výsledku, identifikace hráčů nebo protestu musí být ve formátu .jpg/.jpeg .
-Všechny tyto screenshoty musí byt nahrány jednotlivě jako přílohy na stránku zápasu na webu PLAYzone.cz a je zakázáno je umisťovat do archivů (.rar, .zip, aj.).
-Screenshoty, dokazující použití 32 bit, musí být dodány ve formátu .bmp (nebo zabaleny v zip nebo rar archivu). Tyto screenshoty nesmí být nijak upravovány (např. komprese obrázku a následné uložení zpět do .bmp). Pokud není vše dodrženo, je považován screenshot za nedodaný (například dodání v jpg formátu).
-Se screenshoty nesmí být jakkoliv manipulováno. Nesmí být do nich vkládán text ani jinak upravován pomocí grafických editorů.

10.2 Dema
-HLTV i in-eye dema je zakázáno nahrávat ve formátu .dem .
-Nahrané dema musí být nahrány v archivech .zip nebo .rar .

10.3 Hosting
-Nahráváte-li soubor v archivu na hosting 3. strany, je nutné zajistit nonstop přístup k tomuto souboru po dobu 14 dní.
-V případě omezení dostupnosti (v podobě platby za stáhnutí, registrace na stránce, nedostupnost v podobě nedostatku volných slotů hostingu nebo sdílené IP, nadměrné čekání než-li je soubor dostupný (max 30 vteřin) aj.) se vystavujete možnosti trestu.
- Seznam několika vhodných serverů:

#11 Tresty za porušení pravidel

11.1 Systém
-Trestné body jsou strhávány z koeficientu klanu.
-O udělení trestu rozhoduje admin daného zápasu na základě doložených důkazů a jeho rozhodnutí.

11.2 Možné tresty

Trest admina 
-Admin může klanu udělit výjimečný trest až do výše 15-ti trestných bodů, případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). 
-Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. 

Kontumace zápasu 
-1 a více hostů v zápase. 
-Cheating (+ ban hráče). 
-Za použití nepovolených příkazů (+ ban na 7 dní). 
-Podvod s HLTV (delay menší než 90s nebo hráč ve spectator modu s nickem HLTV apod.). 
-Prokázaný restart server nebo kick ze serveru.
-Prokázání 16 bit 
-Opuštění serveru během hry (kontumace pouze nedohraných bodů). 
-Prokázaný restart po live (mimo freezetime prvního kola). 
-Opakované neumožnění pauzy; Opakovaně nesprávný postup při odpauzování
-Opakované využití bugu hry. 
-Opakované přepojení hráče/hráčů k soupeři, přepojení na více než jedno kolo, nebo ovlivnění hry po přepojení (restart hry v důsledku kompletního opuštění jedné strany; střelba do hráčů). 
-Opakované použití zakázané zbraně

Trestné body 
-50 trestných bodů za cheating 
-20 trestných bodů za nedodání in-eye dem(a)
-20 trestných bodů za nedodání smoke screenshotu/prokázání 16 bit
-20 trestných bodů za podvod/pokus o podvod
-10 trestných bodů za zakázané nastavení a úpravy klienta hry
-5 trestných bodů za nedostavení se k zápasu/nedodání serveru
-5 trestných bodů za nevhodné chování 
-5 trestných bodů za nedodání HLTV na požádání soupeře
-5 trestných bodů za špatně nastavený server 
-5 trestných bodů za screenshoty nesouvisející nijak se zápasem
-3 terstné body za nevložení screenshotů dokazujících odehrání zápasu
-3 trestné body za vetší než povolený nákup granatů za jedno kolo
-2 trestné body za zbytečný protest
-2 trestné body za neoprávněný say 
-2 trestné body za nahrání souboru na nevhodný hosting


Ztráta 3 kol 
-Za použití zakázané zbraně (štítu) v 1 kole
-Použití zakázané pozice 
-Využití bugu hry 
-Neumožnění pauzy nebo nesprávný postup při (od)pauzování 
-Přepojení hráče/hráčů k soupeři nebo do spectator modu 
-Při větším než maximálním povoleném počtu hráčů jednoho klanu  v jeden okamžik 

Smazání zápasu 
-Nevložení screenshotů
-Nedodání smoke screenshotu (jedná-li se o vítěznou stranu)
-Zakázané nastavení/úpravy klienta hry (jedná-li se o vítěznou stranu nebo zápas skončil remízou)

-Nedodání in-eye, pouze v případě, že není dodáno ani HLTV (jedná-li se o vítěznou stranu nebo zápas skončil remízou)

-Prokázání použití jiných, než povolených modelů hráčů nebo textur mapy. 
-Oboustranná kontumace 
-Špatně nastavený server (reklamace po odehrání zápasu nejsou brány v potaz - platí i pro odehrání zápasu na špatné mapě)


#12 Automatické operace soutěží


-Neuzavřené zápasy se všemi náležitostmi (2 screenshoty s výsledkem) se automaticky uzavírají do 5 dnů (pokud u zápasu není podán protest).
-Neodehrané plánované zápasy (není zadán výsledek) se automaticky do 5 dnů.
-Nepřijatá výzva se maže automaticky druhý den po půlnoci
-Definitivně uzavřený zápas je po 3 dnech po uzavření zápasu, po této době už není možné dát zpětně protest.
-Pokud klan během posledních 15ti dnů neodehrál žádný zápas, je mu změněn status na neaktivní a je přesunut do [Neaktivní klany]. Do [Aktivní klany] se dostane po odehrání a uzavření zápasu.


#13 Obecná ustanovení PLAYzone.cz

-PLAYzone.cz si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita.
-Pokud někdo s pravidly nesouhlasí, nedoporučujeme se registrovat do soutěží, které se jimi řídí.
-Za legálnost softwaru, který užívají hráči, nenese PLAYzone.cz žádnou odpovědnost.