Obecná pravidla CS:Source

Obecná pravidla Counter-Strike: Source

playzone_logo

www.playzone.cz

Obecné podmínky použití pravidel Counter-Strike: Source (dále jen „CSS")

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Každý hráč nebo klan účastnící se jakékoliv soutěže na www.playzone.cz je povinen aktivně spolupracovat s PLAYzoneTV. Tím je myšleno zejména účastnit se komentovaných přenosů na PLAYzoneTV a spolupracovat se zástupcem televize. V podstatě jde spíše o formalitu, vše probíhá na vzájemné dohodě. Některé klany ale účast odmítají nebo přenos slíbí a nedostaví se. Za to mohou být potrestány. Při prvním náznaku neochoty přijde napomenutí, při opakované blokaci televizního programu může dojít k vyloučení ze soutěže.

Pokud máte jakékoliv připomínky, informujte nás na emailu mika (zavináč) playzone (tečka) cz, Vaše připomínky jsou pro nás inspirací.

Obecná pravidla Counter-Strike: Source

1. Formát zápasů

1.1.   Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 4. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 3.

1.2.   Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas smazán . V případě ligy, turnaje nebo play-off bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0(Pokud jde o zápas ve skupině 16-0).

1.3.   Hraje se systémem mr15 na jednu mapu. Tzn. po 15ti kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává" - není nutno odehrát všech 30 kol. Každá soutěž má ovšem svůj herní systém, ten bude přesně specifikován v detailech turnaje (například bo1, bo3 atp.)

1.4.   Stejné pravidlo platí i pro zápasy play-off, zde je k ukončení zápasu potřeba pouze dosažení 16. bodu.

1.5.   V základních skupinách je možná remíza (15-15). V případě play-off se prodlužuje (mr3, startmoney 10,000)

1.6.   Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání, pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, aby nedošlo ke kolizi termínů s jinými zápasy.

1.7.   Admin udělí klanu výjimku, pokud má tým v programu účast na důležité offline akci.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1.   Každý hráč musí mít registrováno své STEAM ID v příslušné lize.

2.2.   Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.)

2.4.   Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky uvedené v MČR Slotu.

2.5.   Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné STEAM ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.6.   Pokud má uživatel zažádáno o změnu STEAM ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

2.7.   Kapitán týmu má navíc povinnost vyplňovat u jednotlivých zápasů soupisku týmu pro daný zápas a nahrávat screenshoty k zápasům (rcon status a screenshoty stran).

3. Smurfing a hostování

3.1.   Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku popř. STEAM ID)

3.2.   Hostování - hráč hraje pod svým STEAM ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

3.3.   Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

3.4.   I v ligových (a jiných) zápasech je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí. V případě využití hosta je možná penalizace žlutou kartou.

4. Dema a screenshoty

4.1.   Každý hráč je povinen nahrávat in-eye demo (do konzole: record „nazev_dema")

4.2.   Soupeř si smí vyžádat demo maximálně od tří hráčů soupeřova týmu a ti je musí poskytnout do 24hodin po odehrání zápasu (pokud není adminem stanoveno jinak). Žádost o dema uveďte do zádosti o dema, v případě turnaje můžete podat žádost hodinu od plánovaného začátku zápasu (v případě jedné mapy, každá odehraná mapa prodlužuje tento čas o 60 minut). V případě, že formulář již nebude po dohrání aktivní, kontaktujte administrátora turnaje. Přesný návod jak vyžadovat a uploadovat dema.

4.4.   NENÍ možné místo in-eyes dem používat SourceTV dema. V každém jediném případě jsou vyžadována in-eyes dema od všech hráčů.

4.5.   Kapitán každého týmu v průběhu zápasu udělá screenshoty výsledku obou stran + status screenshot („status" do konzole). Po skončení zápasu musí být veškeré screenshoty uploadnuty k danému zápasu. Pokud týmy hrají na vlastním serveru, kapitán domácího týmu musí udělat i rcon status screenshot (do konzole "rcon status).

4.6.   Každý hráč musí uchovat in-eyes demo z daného zápasu minimálně 14 dní od data odehrání.

5. Servery

5.1.   Hraje se na stanovených PLAYzone serverech nebo na vyhovujících týmových serverech. Pokud dojde k výpadku serveru, odehraje se zbytek zápasu na náhradním serveru dle dohody zúčastněných stran. Pokud dojde k pádu do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat, odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou - na finanční nesrovnalosti (pokračování na novém serveru začíná restartem s defaultními penězi) se nebude brát zřetel. V tomto případě bude použito startmoney 5000 (mp_startmoney 5000).

5.2.   Na serveru musí být nejaktuálnější verze Zblocku a také musí být použit PZ server config, popřípadě jiný, odpovídající ESL). Na serveru musí být zapnuto ověřování hráčů pro PZ (zb_authhost "www.playzone.cz/zblock/zblock.php")

5.3.   Při výpadku hráče se hra pauzuje na konci kola, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 7 minut.

5.4.   Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování.

6. Mapy

Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit. O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu. Jak u bo3, tak u bo1 je využito škrtání map, se škrtáním vždy začíná tým, který je v rozpisu na levé straně.

Ligové mapy jsou následující:

•    de_dust2
•    de_inferno
•    de_nuke
•    de_train
•    de_tuscan (Stáhnout: ftp://ftp.gnw.de/esl/css/ems/de_tuscan.zip)
•    de_season (Stáhnout: http://www.playzone.cz/download/56)
•    de_contra (Stáhnout: http://www.playzone.cz/download/5)

7. Zákazy

7.1.   Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i úpravu v ovladačích grafiky.

7.2.   Je zakázáno používat vlastní modely hráčů / zbraní

7.3.   Je zakázáno zneužívání defusebugu (tzn. defusující hráč musí vidět alespoň část bomby, aby ji mohl defusovat. Za část bomby se nepovažuje červené blikajíící světlo). Defusebug hlídá plugin zBlock.

7.4.   Při kniferoundu může hráč využít pouze nůž.

7.5.   V jednom kole smí jeden hráč koupit maximálně 1x Smoke granát, 1x HE granát a 2x flash granát.

7.6.   Je zakázáno využívání bugů hry (například snd_restart bug).

7.7.   Každý hráč musí mít povinně nastaveny raty na hodnoty 66 / 66 / 35000, pokud soupeř povolí jiné hodnoty, je možné zápas odehrát s nižšími hodnotami.

7.8.   Zakázáno je chodit po texturách na de_train i na jiných mapách (například de_inferno). Světlo a okna jsou povoleny, pokud se tam hráč dostane legální cestou (ne přes bug).

7.9.   Je zakázáno wall-bugování. Například šachty na de_nuke nebo boční (kostela) na de_inferno

7.10.   Jaké si nastavit hodnoty určitých příkazů v souvislosti se změnou dxlevelu:

  • mat_bumpmap 1/0 (pokud máte "mat_bumpmap 0", musíte také použít "mat_specular 0"; pokud používáte "mat_bumpmap 1", mužete použít "mat_specular 0" nebo "1")
  • mat_fastnobump 0
  • mat_fastspecular 1
  • r_rootlod 0/1/2 ( 0, 1, 2 je povoleno)
  • cl_pitchspeed 225
  • cl_yawspeed 210

V případě, že vám tento postup nebude fungovat a bude vám hra padat (hl2.exe error a další chyby), spusťe hru s defaultním cfg (-autoconfig do spouštěcích parametrů) a pouze se spouštěcím příkazem na změnu dxlevelu (-dxlevel 80/81). Pokud ani tento postup nezabere, musíte si vyčistit své registry od starého nastavení. To zařídí například instalace ESL GUI.

8. Nepovolené pozice

Je zakázáno využívat bugů a chyb map.

9. Admini a tresty

9.1.   Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Steam ID v profilu admina.

9.2.   O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, SourceTV, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z ICQ ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky).

9.3.   Admin může klanu udělit výjimečný trest , případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

9.4.   Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

9.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

9.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče)

9.4.3. Cheating (+ ban hráče)

9.4.4. Podvod se SourceTV (například delay 0s)

9.4.5. Nedodání in-eye dema (+ban hráče podle rozhodnutí admina)

9.4.6. Nepovolené restartování mapy / zápasu po jeho zahájení

9.6. Trest odečtení tří kol (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

9.6.1. Opakované pauzování zápasu mimo stanovenou dobu

9.6.2. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče)

9.6.3. Nepovolený defuse

9.6.4. Nákup více granátů než je povoleno v pravidle 7.6.

9.7.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi CS:Source.

10. Obecná ustanovení

10.1.   Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

10.2.    Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců

10.3.   Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)