Tým ZeS Emerald

HexCom.Holdrin HexCom.Holdrin (kapitán) (vlastník)
IE Zubaty132 IE Zubaty132
zetko.Mára Škvára zetko.Mára Škvára
zetko.bRoCk zetko.bRoCk
ZeS iPizza ZeS iPizza
zetko.Pepis zetko.Pepis
Zpět na turnaj