Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
SzlifkaHyper
icon.png
The Most Toxic Teammates
icon.png
Plebz
icon.png
Plebz
icon.png
Plebz
icon.png
Plebz