Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
RNG
icon.png
RNG
icon.png
RNG
icon.png
3
RNG
icon.png
RNG
icon.png
Random Gaming
icon.png
vranyyy
icon.png
Random Gaming
icon.png
Random Gaming
icon.png
Random Gaming