Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
Zmrkadlo
icon.png
MňamNevímKam
icon.png
TýmSpořickýchMástrů
icon.png
TýmSpořickýchMástrů
icon.png
TýmSpořickýchMástrů
icon.png
TýmSpořickýchMástrů
icon.png
TýmSpořickýchMástrů
icon.png
NotONDRA
icon.png
TýmSpořickýchMástrů
icon.png
NotONDRA