Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
csgo-icon4.png
Skyrengers
fortnite-icon2.png
fortnite-icon2.png
Housky