Přejít k hlavnímu obsahu

Team Fiend vs BIG | V4 Future Sports Festival 2021

V4 Future Sports Festival 2021 - banner
18. 11. 2021 13:00 | Odehráno

Mapy

mirage
dust2

Statistiky

Team Fiend - logo Team Fiend K-D +/- K/D K/r D/r
Bulharsko - vlajka Deyvid h4rn Benchev 50-40 +10 1,25 0,79 0,63
Bulharsko - vlajka Hristiyan REDSTAR Pironkov 44-40 +4 1,10 0,69 0,63
Bulharsko - vlajka Kamen bubble Kostadinov 42-44 -2 0,95 0,66 0,69
Bulharsko - vlajka Georgi SHiPZ Grigorov 38-47 -9 0,80 0,60 0,74
Bulharsko - vlajka Simeon dream3r Ganev 29-40 -11 0,72 0,46 0,63
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 51-36 +15 1,41 0,80 0,57
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 45-41 +4 1,09 0,71 0,65
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 37-40 -3 0,92 0,58 0,63
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 44-48 -4 0,91 0,69 0,76
Dánsko - vlajka Nicklas gade Gade 34-38 -4 0,89 0,53 0,60
Team Fiend - logo Team Fiend K-D +/- K/D K/r D/r
Bulharsko - vlajka Deyvid h4rn Benchev 27-22 +5 1,22 0,75 0,61
Bulharsko - vlajka Hristiyan REDSTAR Pironkov 27-23 +4 1,17 0,75 0,63
Bulharsko - vlajka Kamen bubble Kostadinov 26-23 +3 1,13 0,72 0,63
Bulharsko - vlajka Georgi SHiPZ Grigorov 19-25 -6 0,76 0,52 0,69
Bulharsko - vlajka Simeon dream3r Ganev 13-23 -10 0,56 0,36 0,63
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 34-18 +16 1,88 0,94 0,50
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 27-25 +2 1,08 0,75 0,69
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 24-24 0 1,00 0,66 0,66
Dánsko - vlajka Nicklas gade Gade 16-22 -6 0,72 0,44 0,61
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 15-23 -8 0,65 0,41 0,63
Team Fiend - logo Team Fiend K-D +/- K/D K/r D/r
Bulharsko - vlajka Deyvid h4rn Benchev 23-18 +5 1,27 0,85 0,66
Bulharsko - vlajka Hristiyan REDSTAR Pironkov 17-17 0 1,00 0,62 0,62
Bulharsko - vlajka Simeon dream3r Ganev 16-17 -1 0,94 0,59 0,62
Bulharsko - vlajka Georgi SHiPZ Grigorov 19-22 -3 0,86 0,70 0,81
Bulharsko - vlajka Kamen bubble Kostadinov 16-21 -5 0,76 0,59 0,77
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 22-17 +5 1,29 0,81 0,62
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 21-17 +4 1,23 0,77 0,62
Dánsko - vlajka Nicklas gade Gade 18-16 +2 1,12 0,66 0,59
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 17-18 -1 0,94 0,62 0,66
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 17-23 -6 0,73 0,62 0,85