Přejít k hlavnímu obsahu

Virtus.pro vs G2 Esports | IEM Chengdu 2024

Mapy

Statistiky

Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 35-31 +4 1,12 0,83 0,73
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 25-27 -2 0,92 0,59 0,64
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 23-29 -6 0,79 0,54 0,69
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 16-26 -10 0,61 0,38 0,61
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 20-31 -11 0,64 0,47 0,73
G2 Esports - logo G2 Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Ilya m0NESY Osipov 32-19 +13 1,68 0,76 0,45
Bosna a Hercegovina - vlajka Nikola NiKo Kovač 34-27 +7 1,25 0,80 0,64
Bosna a Hercegovina - vlajka Nemanja huNter- Kovač 28-24 +4 1,16 0,66 0,57
Srbsko - vlajka Nemanja nexa Isaković 24-21 +3 1,14 0,57 0,50
Dánsko - vlajka Rasmus HooXi Nielsen 26-29 -3 0,89 0,61 0,69
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 10-12 -2 0,83 0,52 0,63
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 12-16 -4 0,75 0,63 0,84
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 9-13 -4 0,69 0,47 0,68
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 10-15 -5 0,66 0,52 0,78
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 8-14 -6 0,57 0,42 0,73
G2 Esports - logo G2 Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Bosna a Hercegovina - vlajka Nemanja huNter- Kovač 16-10 +6 1,60 0,84 0,52
Rusko - vlajka Ilya m0NESY Osipov 14-8 +6 1,75 0,73 0,42
Srbsko - vlajka Nemanja nexa Isaković 14-8 +6 1,75 0,73 0,42
Dánsko - vlajka Rasmus HooXi Nielsen 14-11 +3 1,27 0,73 0,57
Bosna a Hercegovina - vlajka Nikola NiKo Kovač 12-12 0 1,00 0,63 0,63
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 27-17 +10 1,58 1,17 0,73
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 15-15 0 1,00 0,65 0,65
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 11-13 -2 0,84 0,47 0,56
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 10-16 -6 0,62 0,43 0,69
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 7-13 -6 0,53 0,30 0,56
G2 Esports - logo G2 Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Bosna a Hercegovina - vlajka Nikola NiKo Kovač 22-15 +7 1,46 0,95 0,65
Rusko - vlajka Ilya m0NESY Osipov 18-11 +7 1,63 0,78 0,47
Bosna a Hercegovina - vlajka Nemanja huNter- Kovač 12-14 -2 0,85 0,52 0,60
Srbsko - vlajka Nemanja nexa Isaković 10-13 -3 0,76 0,43 0,56
Dánsko - vlajka Rasmus HooXi Nielsen 12-18 -6 0,66 0,52 0,78