Lyngby Vikings vs forZe | European Development Championship 2

Statistiky

Lyngby Vikings - logo Lyngby Vikings K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 37-38 -1 0,97 0,74 0,76
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 35-42 -7 0,83 0,70 0,84
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 27-40 -13 0,67 0,54 0,80
Dánsko - vlajka Niels-christian NaToSaphiX Sillassen 23-37 -14 0,62 0,46 0,74
Nizozemsko - vlajka Thijs rilax Izaks 25-41 -16 0,60 0,50 0,82
forZe - logo forZe K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 44-30 +14 1,46 0,88 0,60
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 39-25 +14 1,56 0,78 0,50
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 42-33 +9 1,27 0,84 0,66
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 39-30 +9 1,30 0,78 0,60
Rusko - vlajka Almaz almazer Asadullin 34-31 +3 1,09 0,68 0,62
Lyngby Vikings - logo Lyngby Vikings K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 16-17 -1 0,94 0,69 0,73
Dánsko - vlajka Niels-christian NaToSaphiX Sillassen 11-15 -4 0,73 0,47 0,65
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 15-20 -5 0,75 0,65 0,86
Nizozemsko - vlajka Thijs rilax Izaks 10-18 -8 0,55 0,43 0,78
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 8-20 -12 0,40 0,34 0,86
forZe - logo forZe K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Almaz almazer Asadullin 20-11 +9 1,81 0,86 0,47
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 19-11 +8 1,72 0,82 0,47
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 20-14 +6 1,42 0,86 0,60
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 20-14 +6 1,42 0,86 0,60
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 11-11 0 1,00 0,47 0,47
Lyngby Vikings - logo Lyngby Vikings K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 21-21 0 1,00 0,77 0,77
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 19-20 -1 0,95 0,70 0,74
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 20-22 -2 0,90 0,74 0,81
Nizozemsko - vlajka Thijs rilax Izaks 15-23 -8 0,65 0,55 0,85
Dánsko - vlajka Niels-christian NaToSaphiX Sillassen 12-22 -10 0,54 0,44 0,81
forZe - logo forZe K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 33-19 +14 1,73 1,22 0,70
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 20-14 +6 1,42 0,74 0,51
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 22-19 +3 1,15 0,81 0,70
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 19-16 +3 1,18 0,70 0,59
Rusko - vlajka Almaz almazer Asadullin 14-20 -6 0,70 0,51 0,74