Team Spirit vs Gambit Esports | IEM Katowice 2021

Zápasovník / IEM Katowice 2021 / Team Spirit vs Gambit Esports

Formát zápasu

Semifinále

Statistiky

Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Viktor sdy Orudjev 38-36 +2 1,05 0,67 0,64
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 33-35 -2 0,94 0,58 0,62
Rusko - vlajka Abdul degster Gasanov 31-33 -2 0,93 0,55 0,58
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 36-41 -5 0,87 0,64 0,73
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 27-40 -13 0,67 0,48 0,71
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 48-30 +18 1,60 0,85 0,53
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 29-23 +6 1,26 0,51 0,41
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 37-32 +5 1,15 0,66 0,57
Kazachstán - vlajka Abay Hobbit Khasenov 37-39 -2 0,94 0,66 0,69
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 33-41 -8 0,80 0,58 0,73
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Abdul degster Gasanov 19-16 +3 1,18 0,70 0,59
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 18-18 0 1,00 0,66 0,66
Ukrajina - vlajka Viktor sdy Orudjev 16-16 0 1,00 0,59 0,59
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 13-21 -8 0,61 0,48 0,77
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 12-20 -8 0,60 0,44 0,74
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 23-12 +11 1,91 0,85 0,44
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 18-16 +2 1,12 0,66 0,59
Kazachstán - vlajka Abay Hobbit Khasenov 20-19 +1 1,05 0,74 0,70
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 18-19 -1 0,94 0,66 0,70
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 11-12 -1 0,91 0,40 0,44
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 24-21 +3 1,14 0,82 0,72
Ukrajina - vlajka Viktor sdy Orudjev 22-20 +2 1,10 0,75 0,68
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 15-17 -2 0,88 0,51 0,58
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 14-19 -5 0,73 0,48 0,65
Rusko - vlajka Abdul degster Gasanov 12-17 -5 0,70 0,41 0,58
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 25-18 +7 1,38 0,86 0,62
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 18-11 +7 1,63 0,62 0,37
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 19-16 +3 1,18 0,65 0,55
Kazachstán - vlajka Abay Hobbit Khasenov 17-20 -3 0,85 0,58 0,68
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 15-22 -7 0,68 0,51 0,75

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry