DBL Poney vs NAVI Junior | BLAST Rising 2021

Zápasovník / BLAST Rising 2021 / DBL Poney vs NAVI Junior

Mapy

Statistiky

DBL Poney - logo DBL Poney K-D +/- K/D K/r D/r
Francie - vlajka Lucas Lucky Chastang 39-17 +22 2,29 0,92 0,40
Francie - vlajka Aurélien afroo Drapier 41-22 +19 1,86 0,97 0,52
Francie - vlajka Thomas Djoko Pavoni 31-24 +7 1,29 0,73 0,57
Francie - vlajka Pierre Ex3rcice Bulinge 25-22 +3 1,13 0,59 0,52
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 26-25 +1 1,04 0,61 0,59
NAVI Junior - logo NAVI Junior K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Ilya m0NESY Osipov 35-28 +7 1,25 0,83 0,66
Rusko - vlajka Eugene Aunkere Karyat 22-34 -12 0,64 0,52 0,80
Ukrajina - vlajka Rodion fear Smyk 20-33 -13 0,60 0,47 0,78
Ukrajina - vlajka Daniil ⁠Synyx⁠ Mazur 16-33 -17 0,48 0,38 0,78
Ukrajina - vlajka Sergey pogor3lov⁠ Pogoryelov 17-35 -18 0,48 0,40 0,83
DBL Poney - logo DBL Poney K-D +/- K/D K/r D/r
Francie - vlajka Lucas Lucky Chastang 24-5 +19 4,80 1,20 0,25
Francie - vlajka Thomas Djoko Pavoni 17-8 +9 2,12 0,85 0,40
Francie - vlajka Aurélien afroo Drapier 17-9 +8 1,88 0,85 0,45
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 12-12 0 1,00 0,60 0,60
Francie - vlajka Pierre Ex3rcice Bulinge 9-11 -2 0,81 0,45 0,55
NAVI Junior - logo NAVI Junior K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Rodion fear Smyk 12-16 -4 0,75 0,60 0,80
Ukrajina - vlajka Daniil ⁠Synyx⁠ Mazur 10-15 -5 0,66 0,50 0,75
Rusko - vlajka Ilya m0NESY Osipov 9-15 -6 0,60 0,45 0,75
Rusko - vlajka Eugene Aunkere Karyat 7-15 -8 0,46 0,35 0,75
Ukrajina - vlajka Sergey pogor3lov⁠ Pogoryelov 7-18 -11 0,38 0,35 0,90
DBL Poney - logo DBL Poney K-D +/- K/D K/r D/r
Francie - vlajka Aurélien afroo Drapier 24-13 +11 1,84 1,09 0,59
Francie - vlajka Pierre Ex3rcice Bulinge 16-11 +5 1,45 0,72 0,50
Francie - vlajka Lucas Lucky Chastang 15-12 +3 1,25 0,68 0,54
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 14-13 +1 1,07 0,63 0,59
Francie - vlajka Thomas Djoko Pavoni 14-16 -2 0,87 0,63 0,72
NAVI Junior - logo NAVI Junior K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Ilya m0NESY Osipov 26-13 +13 2,00 1,18 0,59
Rusko - vlajka Eugene Aunkere Karyat 15-19 -4 0,78 0,68 0,86
Ukrajina - vlajka Sergey pogor3lov⁠ Pogoryelov 10-17 -7 0,58 0,45 0,77
Ukrajina - vlajka Rodion fear Smyk 8-17 -9 0,47 0,36 0,77
Ukrajina - vlajka Daniil ⁠Synyx⁠ Mazur 6-18 -12 0,33 0,27 0,81