Complexity vs Gambit Esports | IEM Summer 2021

Zápasovník / IEM Summer 2021 / Complexity vs Gambit Esports

Statistiky

Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 55-47 +8 1,17 0,71 0,61
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 55-48 +7 1,14 0,71 0,62
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 53-48 +5 1,10 0,68 0,62
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 53-52 +1 1,01 0,68 0,67
Spojené státy americké - vlajka William RUSH Wierzba 31-51 -20 0,60 0,40 0,66
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 58-35 +23 1,65 0,75 0,45
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 62-51 +11 1,21 0,80 0,66
Kazachstán - vlajka Abay Hobbit Khasenov 51-57 -6 0,89 0,66 0,74
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 43-57 -14 0,75 0,55 0,74
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 30-49 -19 0,61 0,38 0,63
Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 13-14 -1 0,92 0,56 0,60
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 15-18 -3 0,83 0,65 0,78
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 14-19 -5 0,73 0,60 0,82
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 11-19 -8 0,57 0,47 0,82
Spojené státy americké - vlajka William RUSH Wierzba 8-16 -8 0,50 0,34 0,69
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 23-13 +10 1,76 1,00 0,56
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 20-11 +9 1,81 0,86 0,47
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 19-12 +7 1,58 0,82 0,52
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 11-10 +1 1,10 0,47 0,43
Kazachstán - vlajka Abay Hobbit Khasenov 13-16 -3 0,81 0,56 0,69
Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 22-12 +10 1,83 0,91 0,50
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 21-13 +8 1,61 0,87 0,54
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 19-12 +7 1,58 0,79 0,50
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 19-14 +5 1,35 0,79 0,58
Spojené státy americké - vlajka William RUSH Wierzba 10-14 -4 0,71 0,41 0,58
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 14-12 +2 1,16 0,58 0,50
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 17-18 -1 0,94 0,70 0,75
Kazachstán - vlajka Abay Hobbit Khasenov 18-21 -3 0,85 0,75 0,87
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 8-20 -12 0,40 0,33 0,83
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 7-21 -14 0,33 0,29 0,87
Complexity - logo Complexity K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Justin jks Savage 22-15 +7 1,46 0,73 0,50
Dánsko - vlajka Kristian k0nfig Wienecke 23-21 +2 1,09 0,76 0,70
Dánsko - vlajka Benjamin blameF Bremer 21-20 +1 1,05 0,70 0,66
Bulharsko - vlajka Valentin poizon Vasilev 16-18 -2 0,88 0,53 0,60
Spojené státy americké - vlajka William RUSH Wierzba 13-21 -8 0,61 0,43 0,70
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 24-12 +12 2,00 0,80 0,40
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 22-20 +2 1,10 0,73 0,66
Kazachstán - vlajka Abay Hobbit Khasenov 20-20 0 1,00 0,66 0,66
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 17-24 -7 0,70 0,56 0,80
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 11-19 -8 0,57 0,36 0,63