Přejít k hlavnímu obsahu

Natus Vincere vs Virtus.pro | PGL Major Stockholm 2021

Mapy

Statistiky

Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Oleksandr s1mple Kostyliev 22-8 +14 2,75 1,10 0,40
Rusko - vlajka Kirill Boombl4 Mikhailov 16-7 +9 2,28 0,80 0,35
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 17-9 +8 1,88 0,85 0,45
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 14-12 +2 1,16 0,70 0,60
Rusko - vlajka Ilya Perfecto Zalutskiy 11-9 +2 1,22 0,55 0,45
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 13-16 -3 0,81 0,65 0,80
Kazachstán - vlajka Alexey qikert Golubev 10-14 -4 0,71 0,50 0,70
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 9-17 -8 0,52 0,45 0,85
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 8-17 -9 0,47 0,40 0,85
Kazachstán - vlajka Timur buster Tulepov 4-16 -12 0,25 0,20 0,80
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Oleksandr s1mple Kostyliev 22-8 +14 2,75 1,10 0,40
Rusko - vlajka Kirill Boombl4 Mikhailov 16-7 +9 2,28 0,80 0,35
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 17-9 +8 1,88 0,85 0,45
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 14-12 +2 1,16 0,70 0,60
Rusko - vlajka Ilya Perfecto Zalutskiy 11-9 +2 1,22 0,55 0,45
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 13-16 -3 0,81 0,65 0,80
Kazachstán - vlajka Alexey qikert Golubev 10-14 -4 0,71 0,50 0,70
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 9-17 -8 0,52 0,45 0,85
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 8-17 -9 0,47 0,40 0,85
Kazachstán - vlajka Timur buster Tulepov 4-16 -12 0,25 0,20 0,80