Přejít k hlavnímu obsahu

Gambit Esports vs Team Fiend | V4 Future Sports Festival 2021

Statistiky

Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 18-14 +4 1,28 0,72 0,56
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 17-21 -4 0,80 0,68 0,84
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 13-19 -6 0,68 0,52 0,76
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 10-18 -8 0,55 0,40 0,72
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 9-19 -10 0,47 0,36 0,76
Team Fiend - logo Team Fiend K-D +/- K/D K/r D/r
Bulharsko - vlajka Deyvid h4rn Benchev 23-11 +12 2,09 0,92 0,44
Bulharsko - vlajka Hristiyan REDSTAR Pironkov 21-14 +7 1,50 0,84 0,56
Bulharsko - vlajka Simeon dream3r Ganev 16-12 +4 1,33 0,64 0,48
Bulharsko - vlajka Kamen bubble Kostadinov 14-13 +1 1,07 0,56 0,52
Bulharsko - vlajka Georgi SHiPZ Grigorov 17-17 0 1,00 0,68 0,68
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 18-14 +4 1,28 0,72 0,56
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 17-21 -4 0,80 0,68 0,84
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 13-19 -6 0,68 0,52 0,76
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 10-18 -8 0,55 0,40 0,72
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 9-19 -10 0,47 0,36 0,76
Team Fiend - logo Team Fiend K-D +/- K/D K/r D/r
Bulharsko - vlajka Deyvid h4rn Benchev 23-11 +12 2,09 0,92 0,44
Bulharsko - vlajka Hristiyan REDSTAR Pironkov 21-14 +7 1,50 0,84 0,56
Bulharsko - vlajka Simeon dream3r Ganev 16-12 +4 1,33 0,64 0,48
Bulharsko - vlajka Kamen bubble Kostadinov 14-13 +1 1,07 0,56 0,52
Bulharsko - vlajka Georgi SHiPZ Grigorov 17-17 0 1,00 0,68 0,68