Přejít k hlavnímu obsahu

Gambit Esports vs Heroic | BLAST Premier World Final 2021

Mapy

Statistiky

Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 45-29 +16 1,55 0,84 0,54
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 39-24 +15 1,62 0,73 0,45
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 43-31 +12 1,38 0,81 0,58
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 34-30 +4 1,13 0,64 0,56
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 29-30 -1 0,96 0,54 0,56
Heroic - logo Heroic K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 31-36 -5 0,86 0,58 0,67
Dánsko - vlajka Rasmus sjuush Beck 34-40 -6 0,85 0,64 0,75
Dánsko - vlajka Ismail refrezh Ali 29-37 -8 0,78 0,54 0,69
Dánsko - vlajka René TeSeS Madsen 27-38 -11 0,71 0,50 0,71
Dánsko - vlajka Johannes b0RUP Borup 22-39 -17 0,56 0,41 0,73
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 24-13 +11 1,84 0,88 0,48
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 24-15 +9 1,60 0,88 0,55
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 16-14 +2 1,14 0,59 0,51
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 17-16 +1 1,06 0,62 0,59
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 13-16 -3 0,81 0,48 0,59
Heroic - logo Heroic K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Rasmus sjuush Beck 22-18 +4 1,22 0,81 0,66
Dánsko - vlajka Ismail refrezh Ali 15-18 -3 0,83 0,55 0,66
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 13-18 -5 0,72 0,48 0,66
Dánsko - vlajka René TeSeS Madsen 13-19 -6 0,68 0,48 0,70
Dánsko - vlajka Johannes b0RUP Borup 11-21 -10 0,52 0,40 0,77
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 23-10 +13 2,29 0,88 0,38
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 21-14 +7 1,50 0,80 0,53
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 21-16 +5 1,31 0,80 0,61
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 19-16 +3 1,18 0,73 0,61
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 12-14 -2 0,85 0,46 0,53
Heroic - logo Heroic K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 18-18 0 1,00 0,69 0,69
Dánsko - vlajka Ismail refrezh Ali 14-19 -5 0,73 0,53 0,73
Dánsko - vlajka René TeSeS Madsen 14-19 -5 0,73 0,53 0,73
Dánsko - vlajka Johannes b0RUP Borup 11-18 -7 0,61 0,42 0,69
Dánsko - vlajka Rasmus sjuush Beck 12-22 -10 0,54 0,46 0,84