Přejít k hlavnímu obsahu

Outsiders vs Cloud9 | ESL Pro League Season 17

ESL Pro League Season 17 - banner
26. 2. 2023 16:00 | Odehráno

Mapy

vertigo
mirage
ancient

Statistiky

Outsiders - logo Outsiders K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 53-49 +4 1,08 0,67 0,62
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 48-46 +2 1,04 0,60 0,58
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 57-60 -3 0,95 0,72 0,75
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 48-60 -12 0,80 0,60 0,75
Kazachstán - vlajka Alexey qikert Golubev 31-44 -13 0,70 0,39 0,55
Cloud9 - logo Cloud9 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 58-37 +21 1,56 0,73 0,46
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 62-49 +13 1,26 0,78 0,62
Kazachstán - vlajka Timur buster Tulepov 44-41 +3 1,07 0,55 0,51
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 53-51 +2 1,03 0,67 0,64
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 38-64 -26 0,59 0,48 0,81
Outsiders - logo Outsiders K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 53-49 +4 1,08 2,12 1,96
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 48-46 +2 1,04 1,92 1,84
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 57-60 -3 0,95 2,27 2,40
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 48-60 -12 0,80 1,92 2,40
Kazachstán - vlajka Alexey qikert Golubev 31-44 -13 0,70 1,24 1,76
Cloud9 - logo Cloud9 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 58-37 +21 1,56 2,31 1,48
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 62-49 +13 1,26 2,48 1,96
Kazachstán - vlajka Timur buster Tulepov 44-41 +3 1,07 1,76 1,64
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 53-51 +2 1,03 2,12 2,04
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 38-64 -26 0,59 1,52 2,56
Outsiders - logo Outsiders K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 0-0 0 - 0,00 0,00
Kazachstán - vlajka Alexey qikert Golubev 0-0 0 - 0,00 0,00
Cloud9 - logo Cloud9 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 0-0 0 - 0,00 0,00
Kazachstán - vlajka Timur buster Tulepov 0-0 0 - 0,00 0,00
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 0-0 0 - 0,00 0,00
Outsiders - logo Outsiders K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 0-0 0 - 0,00 0,00
Kazachstán - vlajka Alexey qikert Golubev 0-0 0 - 0,00 0,00
Cloud9 - logo Cloud9 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 0-0 0 - 0,00 0,00
Kazachstán - vlajka Timur buster Tulepov 0-0 0 - 0,00 0,00
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 0-0 0 - 0,00 0,00