Přejít k hlavnímu obsahu

Team Spirit vs los kogutos | CCT North Europe Series 8

Statistiky

Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 75-39 +36 1,92 1,20 0,62
Rusko - vlajka Artyom Artfr0st Kharitonov 60-33 +27 1,81 0,96 0,53
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 40-35 +5 1,14 0,64 0,56
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 34-37 -3 0,91 0,54 0,59
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 29-35 -6 0,82 0,46 0,56
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 51-48 +3 1,06 0,82 0,77
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 38-42 -4 0,90 0,61 0,67
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 30-44 -14 0,68 0,48 0,70
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 31-50 -19 0,62 0,50 0,80
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 26-55 -29 0,47 0,41 0,88
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 75-39 +36 1,92 3,40 1,77
Rusko - vlajka Artyom Artfr0st Kharitonov 60-33 +27 1,81 2,72 1,50
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 40-35 +5 1,14 1,81 1,59
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 34-37 -3 0,91 1,54 1,68
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 29-35 -6 0,82 1,31 1,59
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 51-48 +3 1,06 2,31 2,18
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 38-42 -4 0,90 1,72 1,90
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 30-44 -14 0,68 1,36 2,00
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 31-50 -19 0,62 1,40 2,27
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 26-55 -29 0,47 1,18 2,50
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Artyom Artfr0st Kharitonov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 0-0 0 - 0,00 0,00
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 0-0 0 - 0,00 0,00
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 0-0 0 - 0,00 0,00
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Artyom Artfr0st Kharitonov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 0-0 0 - 0,00 0,00
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 0-0 0 - 0,00 0,00
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 0-0 0 - 0,00 0,00