Přejít k hlavnímu obsahu

los kogutos vs Sampi.Tipsport | CCT North Europe Series 8

Statistiky

los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 64-46 +18 1,39 0,98 0,70
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 57-39 +18 1,46 0,87 0,60
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 44-43 +1 1,02 0,67 0,66
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 38-43 -5 0,88 0,58 0,66
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 30-46 -16 0,65 0,46 0,70
Sampi.Tipsport - logo Sampi.Tipsport K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 56-47 +9 1,19 0,86 0,72
Slovensko - vlajka Tomáš fino Bebjak 44-46 -2 0,95 0,67 0,70
Slovensko - vlajka Michal T4gg3D Vrzal 41-46 -5 0,89 0,63 0,70
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 40-49 -9 0,81 0,61 0,75
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 36-46 -10 0,78 0,55 0,70
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 64-46 +18 1,39 1,82 1,31
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 57-39 +18 1,46 1,62 1,11
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 44-43 +1 1,02 1,25 1,22
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 38-43 -5 0,88 1,08 1,22
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 30-46 -16 0,65 0,85 1,31
Sampi.Tipsport - logo Sampi.Tipsport K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 56-47 +9 1,19 1,60 1,34
Slovensko - vlajka Tomáš fino Bebjak 44-46 -2 0,95 1,25 1,31
Slovensko - vlajka Michal T4gg3D Vrzal 41-46 -5 0,89 1,17 1,31
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 40-49 -9 0,81 1,14 1,40
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 36-46 -10 0,78 1,02 1,31
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 0-0 0 - 0,00 0,00
Sampi.Tipsport - logo Sampi.Tipsport K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Tomáš fino Bebjak 0-0 0 - 0,00 0,00
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 0-0 0 - 0,00 0,00
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 0-0 0 - 0,00 0,00
Slovensko - vlajka Michal T4gg3D Vrzal 0-0 0 - 0,00 0,00
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 0-0 0 - 0,00 0,00