Přejít k hlavnímu obsahu

BetBoom vs Cloud9 | BetBoom Dacha 2023

BetBoom Dacha 2023 - banner
8. 12. 2023 10:55 | Odehráno

Mapy

ancient
nuke

Statistiky

BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 38-22 +16 1,72 0,92 0,53
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 31-25 +6 1,24 0,75 0,60
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 31-25 +6 1,24 0,75 0,60
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 33-28 +5 1,17 0,80 0,68
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 25-29 -4 0,86 0,60 0,70
Cloud9 - logo Cloud9 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 32-32 0 1,00 0,78 0,78
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 27-30 -3 0,90 0,65 0,73
Rusko - vlajka Kirill Boombl4 Mikhailov 23-31 -8 0,74 0,56 0,75
Rusko - vlajka Ilya Perfecto Zalutskiy 23-31 -8 0,74 0,56 0,75
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 23-34 -11 0,67 0,56 0,82
BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 22-11 +11 2,00 0,95 0,47
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 22-17 +5 1,29 0,95 0,73
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 17-14 +3 1,21 0,73 0,60
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 15-16 -1 0,93 0,65 0,69
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 14-16 -2 0,87 0,60 0,69
Cloud9 - logo Cloud9 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 19-16 +3 1,18 0,82 0,69
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 16-20 -4 0,80 0,69 0,86
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 14-19 -5 0,73 0,60 0,82
Rusko - vlajka Kirill Boombl4 Mikhailov 12-17 -5 0,70 0,52 0,73
Rusko - vlajka Ilya Perfecto Zalutskiy 12-18 -6 0,66 0,52 0,78
BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 17-9 +8 1,88 0,94 0,50
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 16-11 +5 1,45 0,88 0,61
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 14-11 +3 1,27 0,77 0,61
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 11-11 0 1,00 0,61 0,61
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 10-13 -3 0,76 0,55 0,72
Cloud9 - logo Cloud9 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 18-13 +5 1,38 1,00 0,72
Rusko - vlajka Ilya Perfecto Zalutskiy 11-13 -2 0,84 0,61 0,72
Rusko - vlajka Kirill Boombl4 Mikhailov 11-14 -3 0,78 0,61 0,77
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 8-14 -6 0,57 0,44 0,77
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 7-14 -7 0,50 0,38 0,77