Přejít k hlavnímu obsahu

Team Spirit vs Natus Vincere | PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Statistiky

Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 57-31 +26 1,83 0,80 0,43
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 59-45 +14 1,31 0,83 0,63
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 47-48 -1 0,97 0,66 0,67
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 46-49 -3 0,93 0,64 0,69
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 44-47 -3 0,93 0,61 0,66
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 71-50 +21 1,42 1,00 0,70
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 55-43 +12 1,27 0,77 0,60
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 33-52 -19 0,63 0,46 0,73
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 31-52 -21 0,59 0,43 0,73
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 29-57 -28 0,50 0,40 0,80
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 25-18 +7 1,38 0,86 0,62
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 25-20 +5 1,25 0,86 0,68
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 20-22 -2 0,90 0,68 0,75
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 19-22 -3 0,86 0,65 0,75
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 11-20 -9 0,55 0,37 0,68
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 40-19 +21 2,10 1,37 0,65
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 22-18 +4 1,22 0,75 0,62
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 16-23 -7 0,69 0,55 0,79
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 13-21 -8 0,61 0,44 0,72
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 10-20 -10 0,50 0,34 0,68
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 20-11 +9 1,81 0,90 0,50
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 14-5 +9 2,80 0,63 0,22
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 19-14 +5 1,35 0,86 0,63
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 13-12 +1 1,08 0,59 0,54
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 13-14 -1 0,92 0,59 0,63
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 16-13 +3 1,23 0,72 0,59
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 13-16 -3 0,81 0,59 0,72
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 13-17 -4 0,76 0,59 0,77
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 8-16 -8 0,50 0,36 0,72
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 6-17 -11 0,35 0,27 0,77
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 18-8 +10 2,25 0,90 0,40
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 19-12 +7 1,58 0,95 0,60
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 16-15 +1 1,06 0,80 0,75
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 12-13 -1 0,92 0,60 0,65
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 9-14 -5 0,64 0,45 0,70
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 17-12 +5 1,41 0,85 0,60
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 18-14 +4 1,28 0,90 0,70
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 12-15 -3 0,80 0,60 0,75
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 8-16 -8 0,50 0,40 0,80
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 7-17 -10 0,41 0,35 0,85