Přejít k hlavnímu obsahu

Virtus.pro vs Astralis | IEM Chengdu 2024

IEM Chengdu 2024 - banner
10. 4. 2024 10:30 | Odehráno

Mapy

Statistiky

Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 26-29 -3 0,89 0,66 0,74
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 17-23 -6 0,73 0,43 0,58
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 25-32 -7 0,78 0,64 0,82
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 16-31 -15 0,51 0,41 0,79
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 13-30 -17 0,43 0,33 0,76
Astralis - logo Astralis K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Martin stavn Lund 34-16 +18 2,12 0,87 0,41
Dánsko - vlajka Jakob Jabbi Nygaard 37-20 +17 1,85 0,94 0,51
Dánsko - vlajka Nicolai dev1ce Reedtz 25-15 +10 1,66 0,64 0,38
Dánsko - vlajka Alexander br0 Bro 27-24 +3 1,12 0,69 0,61
Dánsko - vlajka Victor Staehr Staehr 22-22 0 1,00 0,56 0,56
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 14-15 -1 0,93 0,73 0,78
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 8-13 -5 0,61 0,42 0,68
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 9-15 -6 0,60 0,47 0,78
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 6-14 -8 0,42 0,31 0,73
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 6-14 -8 0,42 0,31 0,73
Astralis - logo Astralis K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Jakob Jabbi Nygaard 21-11 +10 1,90 1,10 0,57
Dánsko - vlajka Victor Staehr Staehr 16-7 +9 2,28 0,84 0,36
Dánsko - vlajka Martin stavn Lund 13-8 +5 1,62 0,68 0,42
Dánsko - vlajka Alexander br0 Bro 13-11 +2 1,18 0,68 0,57
Dánsko - vlajka Nicolai dev1ce Reedtz 8-6 +2 1,33 0,42 0,31
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 17-14 +3 1,21 0,85 0,70
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 9-10 -1 0,90 0,45 0,50
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 11-17 -6 0,64 0,55 0,85
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 10-17 -7 0,58 0,50 0,85
Rusko - vlajka Nikolay mir Bityukov 7-16 -9 0,43 0,35 0,80
Astralis - logo Astralis K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Martin stavn Lund 21-8 +13 2,62 1,05 0,40
Dánsko - vlajka Nicolai dev1ce Reedtz 17-9 +8 1,88 0,85 0,45
Dánsko - vlajka Jakob Jabbi Nygaard 16-9 +7 1,77 0,80 0,45
Dánsko - vlajka Alexander br0 Bro 14-13 +1 1,07 0,70 0,65
Dánsko - vlajka Victor Staehr Staehr 6-15 -9 0,40 0,30 0,75