Lyngby Vikings vs BLINK | ESEA Advanced S36 Europe: play-off

Zápasovník / ESEA Advanced S36 Europe: play-off / Lyngby Vikings vs BLINK

Mapy

Statistiky

Lyngby Vikings - logo Lyngby Vikings K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 51-45 +6 1,13 0,80 0,71
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 42-46 -4 0,91 0,66 0,73
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 40-48 -8 0,83 0,63 0,76
Nizozemsko - vlajka Thijs rilax Izaks 36-47 -11 0,76 0,57 0,74
Dánsko - vlajka Casper Cabbi Jensen 37-49 -12 0,75 0,58 0,77
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 57-34 +23 1,67 0,90 0,53
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 54-43 +11 1,25 0,85 0,68
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 45-45 0 1,00 0,71 0,71
Kosovo - vlajka Kujtim gulito Durmishi 40-43 -3 0,93 0,63 0,68
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 38-41 -3 0,92 0,60 0,65
Lyngby Vikings - logo Lyngby Vikings K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Casper Cabbi Jensen 21-12 +9 1,75 1,00 0,57
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 18-12 +6 1,50 0,85 0,57
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 19-14 +5 1,35 0,90 0,66
Nizozemsko - vlajka Thijs rilax Izaks 16-12 +4 1,33 0,76 0,57
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 14-14 0 1,00 0,66 0,66
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 17-19 -2 0,89 0,80 0,90
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 13-15 -2 0,86 0,61 0,71
Kosovo - vlajka Kujtim gulito Durmishi 13-19 -6 0,68 0,61 0,90
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 10-17 -7 0,58 0,47 0,80
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 10-18 -8 0,55 0,47 0,85
Lyngby Vikings - logo Lyngby Vikings K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 16-17 -1 0,94 0,80 0,85
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 15-17 -2 0,88 0,75 0,85
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 11-16 -5 0,68 0,55 0,80
Nizozemsko - vlajka Thijs rilax Izaks 8-18 -10 0,44 0,40 0,90
Dánsko - vlajka Casper Cabbi Jensen 5-20 -15 0,25 0,25 1,00
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Kujtim gulito Durmishi 20-9 +11 2,22 1,00 0,45
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 21-13 +8 1,61 1,05 0,65
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 18-12 +6 1,50 0,90 0,60
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 16-10 +6 1,60 0,80 0,50
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 13-11 +2 1,18 0,65 0,55
Lyngby Vikings - logo Lyngby Vikings K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 18-16 +2 1,12 0,81 0,72
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 12-16 -4 0,75 0,54 0,72
Nizozemsko - vlajka Thijs rilax Izaks 12-17 -5 0,70 0,54 0,77
Dánsko - vlajka Casper Cabbi Jensen 11-17 -6 0,64 0,50 0,77
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 10-17 -7 0,58 0,45 0,77
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 28-9 +19 3,11 1,27 0,40
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 23-13 +10 1,76 1,04 0,59
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 15-12 +3 1,25 0,68 0,54
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 10-14 -4 0,71 0,45 0,63
Kosovo - vlajka Kujtim gulito Durmishi 7-15 -8 0,46 0,31 0,68

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry