Přejít k hlavnímu obsahu

Gambit Esports vs HAVU Gaming | Elisa Invitational Fall 2021

Statistiky

Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 42-22 +20 1,90 0,93 0,48
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 38-26 +12 1,46 0,84 0,57
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 26-19 +7 1,36 0,57 0,42
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 31-25 +6 1,24 0,68 0,55
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 33-28 +5 1,17 0,73 0,62
HAVU Gaming - logo HAVU Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Lasse ZOREE Uronen 27-31 -4 0,87 0,60 0,68
Finsko - vlajka Sami xseveN Laasanen 32-37 -5 0,86 0,71 0,82
Finsko - vlajka Jani Aerial Jussila 23-31 -8 0,74 0,51 0,68
Finsko - vlajka Olli sLowi Pitkänen 23-36 -13 0,63 0,51 0,80
Finsko - vlajka Jemi jemi Mäkinen 15-36 -21 0,41 0,33 0,80
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 23-12 +11 1,91 0,88 0,46
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 15-12 +3 1,25 0,57 0,46
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 18-17 +1 1,05 0,69 0,65
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 15-17 -2 0,88 0,57 0,65
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 16-19 -3 0,84 0,61 0,73
HAVU Gaming - logo HAVU Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Lasse ZOREE Uronen 20-15 +5 1,33 0,76 0,57
Finsko - vlajka Sami xseveN Laasanen 21-20 +1 1,05 0,80 0,76
Finsko - vlajka Jani Aerial Jussila 14-15 -1 0,93 0,53 0,57
Finsko - vlajka Olli sLowi Pitkänen 14-20 -6 0,70 0,53 0,76
Finsko - vlajka Jemi jemi Mäkinen 8-18 -10 0,44 0,30 0,69
Gambit Esports - logo Gambit Esports K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Sergey Ax1Le Rykhtorov 20-9 +11 2,22 1,05 0,47
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 19-10 +9 1,90 1,00 0,52
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 17-9 +8 1,88 0,89 0,47
Kazachstán - vlajka Abay HObbit Khasenov 16-8 +8 2,00 0,84 0,42
Rusko - vlajka Timofey interz Yakushin 11-7 +4 1,57 0,57 0,36
HAVU Gaming - logo HAVU Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Sami xseveN Laasanen 11-17 -6 0,64 0,57 0,89
Finsko - vlajka Jani Aerial Jussila 9-16 -7 0,56 0,47 0,84
Finsko - vlajka Olli sLowi Pitkänen 9-16 -7 0,56 0,47 0,84
Finsko - vlajka Lasse ZOREE Uronen 7-16 -9 0,43 0,36 0,84
Finsko - vlajka Jemi jemi Mäkinen 7-18 -11 0,38 0,36 0,94