Přejít k hlavnímu obsahu

K23 vs ECSTATIC | Thunderpick Bitcoin Series 2022

Thunderpick Bitcoin Series 2022 - banner
29. 3. 2022 13:20 | Odehráno

Mapy

overpass
inferno
nuke

Statistiky

K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 56-39 +17 1,43 0,74 0,52
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 51-42 +9 1,21 0,68 0,56
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 46-39 +7 1,17 0,61 0,52
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 55-51 +4 1,07 0,73 0,68
Kazachstán - vlajka Sanzhar neaLaN Iskhakov 48-48 0 1,00 0,64 0,64
ECSTATIC - logo ECSTATIC K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 47-46 +1 1,02 0,62 0,61
Dánsko - vlajka Jakob Daffu Schildt 46-48 -2 0,95 0,61 0,64
Švédsko - vlajka Adam WolfY Andersson 45-49 -4 0,91 0,60 0,65
Dánsko - vlajka Marcus maNkz Kjeldsen 44-58 -14 0,75 0,58 0,77
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 34-56 -22 0,60 0,45 0,74
K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 25-8 +17 3,12 1,25 0,40
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 17-9 +8 1,88 0,85 0,45
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 16-9 +7 1,77 0,80 0,45
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 13-9 +4 1,44 0,65 0,45
Kazachstán - vlajka Sanzhar neaLaN Iskhakov 13-11 +2 1,18 0,65 0,55
ECSTATIC - logo ECSTATIC K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 15-17 -2 0,88 0,75 0,85
Dánsko - vlajka Jakob Daffu Schildt 13-16 -3 0,81 0,65 0,80
Švédsko - vlajka Adam WolfY Andersson 10-18 -8 0,55 0,50 0,90
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 5-17 -12 0,29 0,25 0,85
Dánsko - vlajka Marcus maNkz Kjeldsen 3-16 -13 0,18 0,15 0,80
K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Kazachstán - vlajka Sanzhar neaLaN Iskhakov 21-19 +2 1,10 0,72 0,65
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 18-16 +2 1,12 0,62 0,55
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 16-15 +1 1,06 0,55 0,51
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 20-24 -4 0,83 0,68 0,82
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 10-17 -7 0,58 0,34 0,58
ECSTATIC - logo ECSTATIC K-D +/- K/D K/r D/r
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 21-14 +7 1,50 0,72 0,48
Dánsko - vlajka Marcus maNkz Kjeldsen 25-21 +4 1,19 0,86 0,72
Dánsko - vlajka Jakob Daffu Schildt 19-16 +3 1,18 0,65 0,55
Švédsko - vlajka Adam WolfY Andersson 14-13 +1 1,07 0,48 0,44
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 11-21 -10 0,52 0,37 0,72
K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 21-14 +7 1,50 0,80 0,53
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 17-15 +2 1,13 0,65 0,57
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 19-18 +1 1,05 0,73 0,69
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 16-17 -1 0,94 0,61 0,65
Kazachstán - vlajka Sanzhar neaLaN Iskhakov 14-18 -4 0,77 0,53 0,69
ECSTATIC - logo ECSTATIC K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Adam WolfY Andersson 21-18 +3 1,16 0,80 0,69
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 18-18 0 1,00 0,69 0,69
Dánsko - vlajka Jakob Daffu Schildt 14-16 -2 0,87 0,53 0,61
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 11-15 -4 0,73 0,42 0,57
Dánsko - vlajka Marcus maNkz Kjeldsen 16-21 -5 0,76 0,61 0,80