Přejít k hlavnímu obsahu

los kogutos vs Aurora Young Blud | CCT North Europe Series 8

Statistiky

los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 39-37 +2 1,05 0,75 0,71
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 37-40 -3 0,92 0,71 0,76
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 30-40 -10 0,75 0,57 0,76
Polsko - vlajka Bartek mASKED Trybula 22-34 -12 0,64 0,42 0,65
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 29-43 -14 0,67 0,55 0,82
Aurora Young Blud - logo Aurora Young Blud K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Ivan easy Mikitenko 46-31 +15 1,48 0,88 0,59
Rusko - vlajka Danil malinov Mutav 38-30 +8 1,26 0,73 0,57
Rusko - vlajka Oleg sh1geo Stasenko 38-31 +7 1,22 0,73 0,59
Rusko - vlajka Mulonov bluewh1te Lubsan 36-31 +5 1,16 0,69 0,59
Rusko - vlajka David bl1x1 Stepanyants 36-35 +1 1,02 0,69 0,67
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 39-37 +2 1,05 1,69 1,60
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 37-40 -3 0,92 1,60 1,73
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 30-40 -10 0,75 1,30 1,73
Polsko - vlajka Bartek mASKED Trybula 22-34 -12 0,64 0,95 1,47
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 29-43 -14 0,67 1,26 1,86
Aurora Young Blud - logo Aurora Young Blud K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Ivan easy Mikitenko 46-31 +15 1,48 2,00 1,34
Rusko - vlajka Danil malinov Mutav 38-30 +8 1,26 1,65 1,30
Rusko - vlajka Oleg sh1geo Stasenko 38-31 +7 1,22 1,65 1,34
Rusko - vlajka Mulonov bluewh1te Lubsan 36-31 +5 1,16 1,56 1,34
Rusko - vlajka David bl1x1 Stepanyants 36-35 +1 1,02 1,56 1,52
los kogutos - logo los kogutos K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Karol Enzo Lasota 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Marcel hotd0g Maziejuk 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Martin maaryy Nakonieczny 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Bartek mASKED Trybula 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Tomasz tomiko Uroda 0-0 0 - 0,00 0,00
Aurora Young Blud - logo Aurora Young Blud K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka David bl1x1 Stepanyants 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Mulonov bluewh1te Lubsan 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Ivan easy Mikitenko 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Danil malinov Mutav 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Oleg sh1geo Stasenko 0-0 0 - 0,00 0,00

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry