Více jak 18 000 tisíc hráčů z Koreji bylo potrestáno za toxicitu ve hře.