Přejít k hlavnímu obsahu

Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR

21. 12. 2015 | 22:07 Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Counter Strike 1.6 Counter Strike: Source Counter-Strike: Global Offensive Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Dota 2 Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Hearthstone Heroes of the Storm League of Legends Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Overwatch Poker Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Smite Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR StarCraft 2 Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR Zástupci gamingových portálů a organizací se sešli na MČR TrackMania 2 Stadium Warcraft 3 World of Tanks World of Warcraft Všechny hry
Na letošním Mistrovství ČR v počítačových hrách se kromě rozklíčování, kdo budou Mistři ČR pro následující období, rozhodovalo také o vývoji česko-slovenské herní scény. Vůbec poprvé se totiž podařilo uspořádat setkání velkých hráčů na poli gamingu u nás. 
Výchozí obrázek

Na letošním Mistrovství ČR v počítačových hrách se kromě rozklíčování, kdo budou Mistři ČR pro následující období, rozhodovalo také o vývoji česko-slovenské herní scény. Vůbec poprvé se totiž podařilo uspořádat setkání velkých hráčů na poli gamingu u nás.

 

Zúčastnila se jej naprostá většina organizátorů gamingových událostí a také zástupci předních týmů.

 

Náplní jednání bylo několik bodů, které by, v ideálním případě, měly posunout gaming u nás směrem kupředu a také zvýšit komfort a kvalitu pro samotné hráče. Pro jednání byl navržen tento rámcový program:

 • Sdílení banů za závažná provinění: Cheating, smurfing
 • Jednotné tresty za závažná provinění
 • Vlastníkem slotu do dlouhodobých soutěží jsou týmy, slot není přenosný (nastavení pravidla včetně výjimek)  
 • Průhlednost administrací turnajů a eliminace střetu zájmu v rámci administrace turnajů
 • Nastavení základních principů pro major turnaje (minimálně FDE, systém seedingu apod)
 • Prodiskutování možnosti založení entity, která bude mít za úkol regulovat eSports v České Republice a na Slovensku.
 • Prodiskutování možnosti pravidelných setkání vedení portálů a majitelů týmů.

Ze společné diskuse nad jednotlivými body vyplynuly závěry, které odsouhlasili všichni zúčastnění. Ti se následně ústně zavázali, že tyto body zahrnou do svých pravidel a struktur pro následující herní klání.

 

Účastníci jednání se shodli na následujícím pravidle pro dlouhodobé soutěže:

 

 • Vlastníkem slotu v dlouhodobé soutěži je organizace. V rámci tohoto pravidla nejsou omezeny přestupy hráčů na daný slot. Body mezi sloty jsou nepřenosné (pokud organizace vlastní slot se 100 body a angažuje sestavu s 200 body, zůstává jí stále pouze 100 bodů, slot s 200 body je zrušen).  
 • Přítomní organizátoři herních soutěží se dohodli na sdílení banů za zvláště závažná provinění. Tato provinění musí být podložena důkazy, nebo musí být nezpochybnitelná jinými prostředky (VAC ban atd.). Sdílení banů bude prováděno v rámci společné databáze provinění a banů.
 • Přítomní organizátoři herních soutěží se dohodli na sjednocení výše banů za zváště závažná provinění.
 • Zástupci týmů požadují:
  a.   zpřehlednění admin týmů jednotlivých organizátorů .
  b.   zajištění průhlednosti rozhodnutí admin tymů či jednotlivých adminů.
  c.    eliminaci střetů zájmů v rámci jednotlivých soutěží (členové admin týmu se nesmí účastnit soutěží apod.).

  Přítomní zástupci organizátorů se zavázali podniknout potřebné kroky vedoucí ke splnění jednotlivých požadavků
 • Zástupci týmů požadují zavedení základních standardů pro „Major soutěže“ tak, aby byla zachována atraktivita jak pro diváky, tak i pro samotné hráče. Základními standardy jsou:
  a.   klání minimálně BO3 nebo FDE systém turnaje
  b.   vyplácení výher nejpozději do 30-ti dnů od skončení finále soutěže

  Přítomní zástupci organizátorů se zavázali podniknout potřebné kroky vedoucí ke splnění jednotlivých požadavků.
 • Přítomnými zástupci organizátorů byl přijat návrh na sdílený kalendář akcí. Tento kalendář umožní v nejvyšší možné míře eliminovat termínové kolize v pořádání „Major soutěží“ a jim předcházejících kvalifikací.  

Diskuse na téma založení entity, která by měla mít na starost regulaci eSportu v rámci ČR a SR byla po dohodě odložena na případná další jednání. O tato další jednání vyjádřili zájem všichni zúčastnění.

Z výše zmíněného vyplývají závazky zejména pro organizátory herních událostí, kteří se dohodli na vzájemné spolupráci na úrovni pravidel a trestů za jejich porušení. Na základě připomínek ze strany týmů byla dohodnuta základní pravidla pro takzvané “Major turnaje”.


Aplikace všech zmíněných dohod je plně v režii jednotlivých organizátorů. Níže zmínění se k závazkům hlásí zcela dobrovolně a z vlastní iniciativy.

Věříme, že naše kroky povedou ke zlepšení kvality herních událostí a lepší přehlednosti pro širokou veřejnost a partnery gamingu u nás.

Za organizátory gamingových událostí(abecedně):
ESL.eu (CZSK), Hitpoint.cz, Lancraft, Playzone.cz, Re-Load, Topgaming.eu, forFAIRPLAY

Za gamingové týmy(abecedně):
eEriness, eSuba, eXtatus, Fraternitas, Inside Games

Štítky: MČR